Bild: Jenny Sonesson Ernst Henry photography och Europaparlamentariker Soraya Post (Fi) TT.
Bild: Jenny Sonesson Ernst Henry photography och Europaparlamentariker Soraya Post (Fi) TT.

Sonesson: Även rosa pampfasoner göder politikerförakt

Soraya Post (Fi) sitter i motsvarande justitieutskottet i Europaparlamentet. Hon har en privat konflikt med Göteborgs stad om en kiosk. Toppolitikern har försökte få tunga kommunpolitiker att agera i hennes ärende. Feministiskt initiativ har inte tagit avstånd från Posts missbruk av sitt politiska mandat.

ANNONS

Soraya Post (Fi) från Göteborg skrev partihistoria när hon valdes in i Europaparlamentet för fyra år sedan. Det var första gången Feministiskt initiativ tog plats i Bryssel. Mandatet ger status och resurser till ett litet parti som siktar påden svenska riksdagen i september.Post utmålar sig själv som en demokratikämpe. I början av året slog hon fast i en debattartikel att ”det är i fungerande rättsstater som jämlikhet kan säkras” .

Posts utdragna konflikt med Göteborgs stad gällande ett arrendeavtal om en kiosk, som GT var först att rapportera om, väcker emellertid frågetecken om hon anser att politiker är mer jämlika än andra medborgare.I parlamentet är Post dessutom ordinarie ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga- och inrikes frågor (LIBE). Det motsvarar ungefär riksdagens justitieutskott.

ANNONS

Hyres- och arrendenämnden i Göteborg är en av Sveriges domstolar. I april gick domstolen helt på Göteborgs stad linje i den mångåriga tvisten mot Post. Kommunens tjänstemän hade tidigare gjort bedömningen att hon i strid med avtalet överlåtit kioskverksamheten i andra hand utan tillstånd från staden. Kommunen framförde även kritik mot att kiosken i Slottsskogen varit stängd under långa perioder fast rekreationsområdet varit välbesökt.

På dessa grunder upphävdes kontraktet vilket Post inte accepterade. Hon har arrenderat kiosken sedan 17 år tillbaka.Med hjälp av advokat gick hon vidare till domstolen där hon fick sin sak prövad. Kommunen vann.Efter att Post förlorat tvisten anklagar hon öppet förvaltningen för etnisk diskriminering och överväger att koppla in Diskrimineringsombudsmannen.

Det som är anmärkningsvärt i den här rosa soppan är att Post i egenskap av Europaparlamentariker inför domstolsförhandlingen iHyres- och arrendenämnden försökte mobilisera tunga kommunpolitiker att agera i sin privata tvist.Istället för att låta den juridiska processen ha sin gånghar Post kontaktat kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) och ordföranden i Park- och naturnämnden Cecilia Dalman Eek (S). Post har uppmanat dem att engagera sig i tjänstemanna- och förvaltningsärendet som rör hennes privatekonomi.

Toppolitikern valde bland annat att använda sig av sin officiella e-postadress som endast ska brukas i rollen som folkvald. I mailet till kommunpolitikerna påminde hon om sin position när hon skrev att: "Jag är sedan 2014EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ”."

ANNONS

Konflikten med kommunen ger intryck av att varainfekterad och just därför borde Post varanoga med att skilja på sina privata intressen och rollen som inflytelserik parlamentariker.Park- och Naturförvaltningens direktör Linda Nygren uppgeratt tvisten upplevssom påfrestade av kommunens personal. En av Posts medarbetare i kiosken har till och med dömts för att ha hotat en tjänsteman i samband med en diskussion om ärendet.

Folkvalda som förvänta sig privata favörer spär på politikerförakt som fräter på demokratin. Politisk makt är bara till låns och måste hanteras varsamt och med omdöme.Märkligt nog har inget officiellt uttalande gjorts från Feministiskt initiativ där man tar avstånd från Posts missbruk av sitt politiska mandat. På partiets hemsida kan man läsa att Fi behövs för att ”stärka vår demokrati och rättsstaten". Frågan är hur den utfästelsen går ihop med deras Europaparlamentarikers pampfasoner.

ANNONS