Håkan Boström: Boström: Faktiskt.se mestadels ett fiasko

Amatörmässig och vinklad faktagranskning bidrar i praktiken till att göra journalistik till opinionsbildning, skriver kolumnisten Håkan Boström.

GP Ledare är oberoende liberal. Fristående gästkolumnister representerar ett bredare politiskt spektrum.

Drygt en månad efter att mediehusens gemensamma faktagranskningsprojekt – Faktiskt.se – varit igång kan man konstatera att alla farhågor besannats. Projektet motverkar sitt syfte. Det började med att faktagranskarna angrep LO-ekonomerna för påståendet att Moderaternas politik kommer leda till sänkt lön för alla. Det var bara det att LO-ekonomerna inte påstått det. De blev berättigat upprörda. Att LO:s valpropagandafilm kan tyckas ge det budskapet är faktiskt en annan sak.   

Även EU-parlamentarikern Gunnar Hökmarks blev upprörd efter att ha kritiserats av faktakollen. Han hade i Expressen menat att Svenska Freds ”försöker förstå och ursäkta Putinregimen”. Onekligen ett tillspetsat påstående. Men Svenska Freds analys av försvarsläget ligger också onekligen i linje med den ryska. De fick också möjlighet att replikera på Hökmark. Är bokstavstolkningen verkligen det centrala här? Eller är diskussionen något samhällsdebattörer sköter bäst själva?

Ytterligare ett exempel är Faktiskt.se:s granskning av regeringens påstående att det tillkommit över 100 000 nya jobb i välfärden under mandatperioden. Påståendet fick betyget ”helt sant” efter en lång sifferexercis om hur man beräknar antalet jobb. Det är bara det att antal inte är ett relevant mått. Tar man hänsyn till befolkningsökningen är andelen som jobbar i välfärden i princip konstant jämfört med för fyra år sedan. Att regeringen väljer att tala om antal istället för procent är propagandabokens formulär 1A. Här legitimerat av Sveriges Radio via Faktiskt.se.

Exemplen ovan visar på svårigheter med tolkning och urval när man låtsas att politisk debatt kan reduceras till sant och falskt. När det kommer till Sverigedemokraterna har dock faktakollen varit rent ohederlig.

SvD påstod via Faktiskt.se att den SD-vänliga sajten Samnytt hade ”mestadels fel” när den påstod att asylsökande och personer som uppehåller sig illegalt i landet har rätt till tandvård för 50 kronor per besök, tandvård som fattigpensionärer måste betala betydligt mer för. SvD:s argument är att 50-kronorsregeln enbart gäller ”vård som inte kan anstå”. Detta är dock ett betydligt vidare begrepp än akut tandvård, något som framgår av Socialstyrelsen. I princip täcker det in all relevant tandvård, inklusive förebyggande, som en fattigpensionär kan tänkas kunna kosta på sig. 

Priset tar dock DN:s ”faktagranskning” av Jimmie Åkessons uttalande i SVT:s partiledardebatt 6 maj. Också publicerat inom ramen för Faktiskt.se. DN påstår att Åkesson hade ”mestadels fel” när han hävdade att ”fyra av fem utländska våldtäktsmän” slipper utvisning. DN hävdar att fler utvisas om man räknar med de som inte ens är folkbokförda i Sverige. Som om detta skulle försvaga Åkessons argument! Tillråga på allt felciterar DN Åkesson, som just talade om de som ”bor i Sverige”. 

Amatörmässig och vinklad faktagranskning bidrar i praktiken till att göra journalistik till opinionsbildning. Samarbetet förhindrar även de stora mediehusen från att granska varandra. Slutsats: Faktiskt.se är mestadels ett fiasko.