Kulturbudgeten antagen – drastiska nedskärningar att vänta

Miljonbesparingar väntar sedan kulturnämnden under onsdagen antog årets budget. Tjänstemännen varnar för att det kommer att försämra för det fria kulturlivet och för göteborgarnas tillgång till kultur.

ANNONS
|

Under onsdagen klubbade kulturnämnden igenom de rödgrönas förslag till budget, med de drastiska nedskärningar inom kulturstöd och inköp till bibliotek som GP tidigare kunnat berätta om.

Trots den allvarliga situationen fattades beslutet helt utan diskussion.

Den enda som opponerade sig mot kulturbudgeten var Eva Stolpe, medlem i Folkbibliotekens vänner, som under allmänhetens frågestund ställde tre kritiska frågor. Bland annat undrade hon hur minskade inköp av böcker till stadens bibliotek är förenligt med Göteborgs uppdrag som Unesco Litteraturstad.

Pär Johansson (S): ”Vi prioriterar välfärden”

Ordförande Pär Johansson (S) svarade att kulturnämnden tillsammans med andra aktörer aktivt medverkar för att på olika sätt lyfta läsandet i staden generellt.

ANNONS

– Vi har också en inköpsbudget för mediestöd som är ganska stor. Jag hoppas att den ska räcka för att upprätthålla den infrastruktur som redan finns.

Eva Stolpe refererade till en kulturdebatt i GP när hon sedan undrade varför staden hellre satsar på garage och spektakulära halvöar än på kultur. ”Vem vill bo i en trist stenöken om det inte finns pengar till kultur?”

– Vi prioriterar välfärden i första hand, där vi också ser väldigt stora behov. Vi har gjort den prioriteringen att vi inte vill dra ner på andra verksamheter. När vi måste välja så gör vi det här valet här och nu, svarade Pär Johansson (S).

– Vi investerar väldigt mycket i kulturen i Göteborg redan, fortsatte han och exemplifierade med det nyöppnade Sjöfartsmuseet och den utbyggnad av Konstmuseet som närmar sig.

Nämndmöte i avsaknad av politiska debatt

Oppositionen, representerade av L, M, C och SD på plats, avstod från budgetbeslutet. Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig också med hänvisningar till enskilda yttranden.

”Vi från L, M, D och KD menar att om det var vår budget som gällde i staden skulle vi yrka om hemställan hos kommunstyrelsen om 15,2 miljoner” skriver partierna i sitt yttrande.

– Då hade vår förvaltning sluppit spara, menar Ewa Jablonska (L), nämndens andre vice ordförande, efter mötet.

ANNONS

– Nu när det inte har gjorts så har vi inget val, fortsätter hon.

Anna Sara Perslow (C) verkar förvånad över hur fort budgeten antogs.

– Jag saknade politisk debatt därinne. Det var ju helt tyst! Kulturen är ju det fjärde välfärdsområdet: vård, skola, omsorg – och kultur! Den är jätteviktig för staden.

På frågan varför hon själv inte var med och förde debatten blir svaret:

– Vi är en ny nämnd och nog lite ovana, känner inte varandra så väl. Vi måste bli bättre på att visa var vi står.

Ewa Jablonska (L) nickar instämmande.

– Ja, vi måste bli bättre på att diskutera.

Hoppas på extra medel i tilläggsbudget

Kulturnämndens ordförande Pär Johansson (S) beklagar de besparingar som nämnden nu tvingas göra.

– Eftersom läget är såpass kärvt på alla håll kan vi nu bara göra vårt yttersta för att få ta del av en eventuell framtida tilläggsbudget eller kompletteringsbudget, säger han.

– Vi har försökt spara på saker som lätt går att växla upp igen om vi skulle få extra medel.

Totalt rör det sig om besparingar på 28,5 miljoner för att få kulturnämndens budget i balans. Förvaltningen har tagit fram åtgärder som täcker 13,3 av dessa miljoner. Resterande 15,2 miljoner kommer att sparas på kulturstöd – som minskas med nio miljoner – och 5,8 miljoner mindre i budget för mediainköp. Den kostnadsposten gäller bland annat inköp av böcker till Göteborgs bibliotek.

ANNONS

– Det här är ett tungt besked. Det tuffaste beslut nämnden fattat sedan jag tillträdde 2015, säger Anna Rosengren, direktör för kulturförvaltningen till GP efter mötet.

– De besparingar som nu genomförs är kraftiga och kortsiktiga. Det är inte hållbart i längden, och budgeten kommer att få kännbara negativa konsekvenser.

Kulturnämndens budget 2023

  • Kulturstödet minskas med nio miljoner.
  • Budgeten för mediainköp minskar med 5,8 miljoner. Kostnadsposten inkluderar bokinköp till Göteborgs bibliotek.
  • Minskad kulturstrategisk verksamhet ger en besparing på 0,4 miljoner.
  • Kulturnämndens totala kommunbidrag ligger på 667,7 miljoner. Det är en ökning med 39,7 miljoner jämfört med 2022.
  • Kulturnämnden behöver sammanlagt genomföra besparingar på runt 28,5 miljoner för att få en budgeten i balans.

LÄS MER:Kom igen Göteborg vi har väl råd med biblioteksböcker?

LÄS MER:Rödgröna vill spara in miljoner på kulturstöd och biblioteksböcker

LÄS MER:Göteborgs fria kulturliv hotas av nya hårda budgetbesparingar

LÄS MER:Politikerna djupt oroliga över den nya kulturbudgeten

Anmäl dig till vår nyhetsbrev nu

GP:s kulturredaktion tipsar om veckans snackisar, händelser och guidar dig till Göteborgs kulturliv. För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.

ANNONS