Göteborgs fria kulturliv hotas av nya hårda budgetbesparingar

Nio miljoner i minskat kulturstöd och minskade inköp av böcker till biblioteken. Kulturnämndens nya budget för 2023 slår hårt mot det fria kulturlivet och reducerar göteborgarnas tillgång till kultur.
– Det är ett skarpt läge och ett allvarligt läge, säger kulturförvaltningens direktör Anna Rosengren.