Nyligen kom larm om att barn i allt större utsträckning begår grövre brott och kan kopplas till kriminella nätverk. Samhället gör inte tillräckligt för att stoppa det, enligt Riksrevisionen. Så kan det inte få fortsätta, skriver debattörerna.
Nyligen kom larm om att barn i allt större utsträckning begår grövre brott och kan kopplas till kriminella nätverk. Samhället gör inte tillräckligt för att stoppa det, enligt Riksrevisionen. Så kan det inte få fortsätta, skriver debattörerna. Bild: Sara Johari/Göteborgs-Posten

Vi måste erkänna att vi sedan länge har tappat greppet om våldsutvecklingen

Missförstå oss rätt, vi är för det repressiva arbete som rättsväsendet kraftsamlar kring nu. Många gängkriminella fångas och lagförs med långa straff. Det är bra. Men det räcker inte. Nyrekryteringen av unga till gängen verkar eskalera. Tidigare moraliska gränser sprängs med unga rekryter och avrättningar av gängens anhöriga. Något stort och omfattande måste göras för att vända utvecklingen, skriver Bettan Byvald och Klas Friberg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Med detta som utgångspunkt bjöd vi in till riksdagsseminarium den 22 maj. Uppslutningen var relativt god. Vi fick detaljerade, nästan desperata frågor, om vilka enskilda insatser som behövs. ”Men hur ska vi få människor att engagera sig nu när en pappa som ifrågasätter ett gäng skjuts till döds?” och ”situationen är så svår i Vivalla i Örebro att polisstationen måste stänga. Den har blivit för farlig för polisen. Hur ska man göra då?”

Ja, läget är akut. Men akuta lösningar räcker inte. Parlamentarikerna behöver tillsammans ta ett bredare ansvar. För låt oss erkänna det, vi har tillsammans tappat greppet över decennier. Det är ett svårsålt budskap till politiker. De behöver visa handlingskraft inför allt oroligare väljare, särintressen och medier.

ANNONS

Många behöver agera

Vi som bjudit in dessa riksdagsledamöter till samtal har tillsammans 70 års erfarenhet av strategiskt och operativt polisarbete såväl som socialarbete i eftersatta områden. Våra förslag kräver parlamentarisk samstämmighet och ett samhällsgemensamt mål. Situationen är så komplex att väldigt många behöver agera. Polisen, socialtjänsten, kriminalvården, skolan, förskolan, BVC, MVC, företag, ideell sektor, frivilliga, föräldrar med flera.

Nyligen kom larm om att barn i allt större utsträckning begår grövre brott och kan kopplas till kriminella nätverk. Samhället gör inte tillräckligt för att stoppa det, enligt Riksrevisionen. Så kan det inte få fortsätta.

Men utan ett gemensamt mål och påföljande krav från riksdag och regering kommer det inte gå att stoppa gängkriminaliteten. Den särskilda insatsen måste styras på strategisk nivå och genomföras operativt av tillräckligt många görare som har fungerande relationer i eftersatta områden.

Bettan Byvald socialarbetare i Angered
Bettan Byvald socialarbetare i Angered Bild: Olof Ohlsson
Bild: Nicke Messo

Tre förändringar behövs:

– En parlamentarisk beredning som tar tioårigt ansvar för rättsväsendets och kommunernas brottsförebyggande arbete. Ett arbete likt försvarsberedningen, som är högaktuell i ljuset av ökade risker för krig. En motsvarande beredning för att vända utvecklingen i eftersatta områden är nu minst lika aktuell. Den tidigare Trygghetsberedningen misslyckades att komma överens över partigränserna. Det betyder att de folkvalda på högsta nivå inte tagit sitt strategiska ansvar än.

ANNONS

– Minskad byråkratisk manualstyrning av polisiärt och socialt arbete. Socialarbetare arbetar bakom skrivbord 85 procent av tiden och i möten med människor 15 procent av tiden. Mer tid och större autonomi behövs, både för att stärka förmågan att sätta gränser och återupprätta förtroendet hos invånarna. Detta är en mer komplex förändring än man kan tro. Det handlar om människor, djupt etablerade arbetssätt och beteenden som tar år att ändra på.

– Ett gemensamt övergripande mål att stoppa nyrekrytering av unga till kriminella gäng. En sådan vision beslutas av riksdagen och förankras i en årlig motsvarighet till ”Folk och försvar”. Detta skulle knyta ihop det strategiska beredningsarbetet med det operativa genomförandet hos alla aktörer som måste ta sitt ansvar.

Det här är inte en politisk fråga. Den är humanistisk. Alla unga i Sverige ska ha chans till ett liv utan brott och våld.

Bettan Byvald, socialsekreterare i eftersatta områden i Göteborg

Klas Friberg, fd Säpochef, grundare till Göteborgs Institut för Samhällsansvar och författare

ANNONS