Staffan Danielsson (C), enskild riksdags-ledamot
Staffan Danielsson (C), enskild riksdags-ledamot

Vi kan omöjligen ge asyl till alla som vill ta sig hit

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|
 
    <strong>Staffan Danielsson</strong> (C) 
    <br> 
    <br> enskild riksdagsledamot 
   </br></br>
Staffan Danielsson (C)

enskild riksdagsledamot

Tack vare att EU, inklusive Sverige, nu stoppar asylsökande och ekonomiska migranter vid gränsen mot till exempel Turkiet kommer allt färre migranter till EU och till Sverige.

Då, menar Juluppropet, kan Sverige återgå till betydligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder. De som skriver under säger inte ett ord om den överväldigande majoritet som är kvar i närområdena och i flyktinglägren, och där de allra svagaste utan några resurser alls finns.

Mycket kraftig signal

Jag har svårt att få ihop ett ja till att EU stänger gränsen för migranter och flyktingar vid till exempel Turkiet, vilket riksdagen står bakom, med att alla asylsökande som ändå lyckas ta sig till Sverige omgående ska kunna få hit sina familjer.

ANNONS

Eftersom övriga EU-länder är mer restriktiva innebär detta en mycket kraftig signal till flyktingar som lyckas ta sig till EU att välja just Sverige.

Världens 65 miljoner flyktingar lever under erbarmliga förhållanden i krigens närområden och ofta i flyktingläger som FN har svårt att förse ens med mat och mediciner.

Debatten i Sverige handlar i huvudsak om den lilla minoritet som har kraft och resurser att ta sig till EU och Sverige.

Vi ömmar naturligtvis för dem som är här och som vi möter och ska naturligtvis göra allt för att de ska integreras bra och få arbete och bostäder med mera. Alla Sveriges och civilsamhället insatser är berömvärda.

Dock! Ju större flyktingmottagning, ju mer skärs Sveriges bistånd ned – med många miljarder kronor.

Genom att Juluppropet fokuserar endast på det lilla fåtal som tar sig till Sverige glömmer man den överväldigande delen som är kvar i flyktinglägren, de som är allra svagast men som vi inte kan se i ögonen eftersom de är en bit bort.

Ett upprop som är så ensidigt och som inte ser till de flyktingar som är de svagaste kan jag inte skriva under.

Omöjlig uppgift

Sverige kan omöjligen ge asyl till alla som skulle vilja söka skydd i Sverige när det är 65 miljoner på flykt och när andra länder och EU sluter sina gränser. Tyvärr.

ANNONS

Därför är det tyvärr inte självklart med omedelbar rätt till familjeåterförening för till exempel de ensamkommande ungdomar som får asyl här, så länge som övriga EU-länder ställer krav som skjuter detta flera år framåt, eller mer.

Resultatet skulle oundvikligen bli att en stor del av de som söker asyl i något EU-land åter kommer att vilja göra det i Sverige.

Det världens länder, FN, EU och Sverige borde prioritera är att skapa fred och bekämpa terror, att kraftigt öka resurserna till flyktingar i närområdet och i flyktingläger och att ge flyktingar och flyktingfamiljer asyl som kvotflyktingar från flyktinglägren.

Detta, gärna tillsammans med att Europas och världens länder också bör ta emot fler flyktingar som kommer av egen kraft, är det upprop jag skulle vilja underteckna.

Ensidig fokusering

Att som Sverige tämligen ensidigt fokusera på att uppmuntra till flykt över hav och stängda gränser genom att lova snabb återförening till dem som har kraft, mod och resurser till detta är säkert vällovligt och humanistiskt. Men det bidrar också till att många familjer splittras och att många lider svårt och även dör under vägen.

Jag har all respekt för den goda viljan hos Juluppropet och de som undertecknar det, men jag är kritisk till dess ensidighet, och när vi varma humanister som inte undertecknar uppropet ibland hängs ut som mindre goda eller rent av ”onda”.

ANNONS

Staffan Danielsson (C)

enskild riksdagsledamot

ANNONS