Studenterna blir del av en global rörelse som också länkar samman till andra frågor såsom klimaträttvisa och sociala frågor men där Palestina blir den yttersta symboliken för global orättvisa. Studentprotester och studentaktivism har tidigare i historien visat på förmåga till förändring, skriver debattören.
Studenterna blir del av en global rörelse som också länkar samman till andra frågor såsom klimaträttvisa och sociala frågor men där Palestina blir den yttersta symboliken för global orättvisa. Studentprotester och studentaktivism har tidigare i historien visat på förmåga till förändring, skriver debattören. Bild: Henrik Jansson

Studentprotesterna mot kriget i Gaza visar att det finns framtidshopp

Studentprotesterna mot Israels brutala krig i Gaza sprider sig över världen och har nu uppstått även vid svenska lärosäten. En viktig komponent är stöd till Gazas studenter när utbildningssystemet så gott som utplånats i Gaza. Vi har historiskt sett att studenter som protesterar har kunnat få till förändring, skriver Helena Lindholm.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Det har blivit allt svårare för västvärldens regeringar att upprätthålla sitt stöd till Israel i den pågående krigföringen mot Gazaremsan. Det blir också allt svårare att hävda att vad vi bevittnar dag ut och dag in inte är ett folkmord. Trots att västvärldens regeringar (inklusive såväl USA som Sverige) i ökad utsträckning riktar kritik mot Israel har denna kritik ännu inte övergått till reella aktioner i form av stopp av vapenhandel (även om USA hotar med det) eller sanktioner. Proteströrelser mot denna fortsatta passivitet ökar i omfattning i form av studentdemonstrationer eller för den delen protesterna mot Eurovision i Malmö.

ANNONS

På en lång rad amerikanska universitet pågår tältlägerdemonstrationer. I några fall har de urartat och i några fall har de följts av våldsam repression av polis. Protesterna har spridit sig till bla Paris, Amsterdam, Berlin, Köpenhamn och nu till svenska lärosäten, inklusive Göteborgs universitet, Chalmers, Stockholm, KTH, Lund och Örebro. Studentrörelser som varit aktiva under hela kriget sedan dess nuvarande fas bröt ut genom Hamas brutala attack på det civila judiska Israel har intensifierat sin aktivitet, vässat sina krav, upprepat sina budskap i nya former med användande av symbolladdad retorik såsom den palestinska flaggan, den traditionella kuffyiahn burna i nya och uppfinningsrika former, vattenmelonen och andra symboler med associationer till det historiska Palestina och de många decennierna av motstånd mot kolonialism och ockupation.

Global rörelse

Studenterna blir del av en global rörelse som också länkar samman till andra frågor såsom klimaträttvisa och sociala frågor men där Palestina blir den yttersta symboliken för global orättvisa. Studentprotester och studentaktivism har tidigare i historien visat på förmåga till förändring.

En viktig fråga som synliggörs genom studenternas uthålliga och ihärdiga protester rör universitetens roll som intellektuella bärare av viktiga samhällsfrågor och som försvarare av grundläggande fri- och rättigheter. Vilken roll ska lärosäten i världen spela när utbildningsväsendet i andra länder helt slås ut genom krig och rättigheter förnekas?

ANNONS

I Gaza har under de senaste sju månaderna samtliga tolv universitet helt eller delvis förstörts och enligt FN:s organ för de mänskliga rättigheterna i de ockuperade palestinska områdena har mer än 80 procent av alla skolor destruerats; 5479 studenter, 261 lärare och 95 universitetslärare dödats.

Också FN-skolor där människor sökt skydd från bombandet har attackerats. FN använder begreppet ”scholasticide” för att sammanfatta detta systematiska våld mot Gazas och Palestinas utbildningsväsende. Begreppet myntades av professor Karma Nabulsi vid Oxford University under Israels krig mot Gaza 2008-2009, vilket understryker det faktum att det pågående kriget och dess metoder inte är att ses som en isolerad händelseutveckling utan som en del av Israels långvariga koloniala ockupation.

Protesterna är för en framtid för Gaza, för möjligheter till utbildning och kunskapsinhämtning

Även tidigare har FN-skolor bombats och israeliskt våld mot lärosäten på Västbanken, mot studentaktivister och mot professorer är en integrerad del av ockupationen. Israeliska räder har genomförts mot lärosäten där studentaktiva har gripits och förts bort. Kulturella och utbildningsrelaterade institutioner har stängts, lärare har hindrats att utföra sitt arbete och skolor förstördes redan 1948. Scholars against war in Palestine har utarbetat en lista med 18 punkter vilka är indikationer på att scholasticide äger rum och ser detta som en del av ett pågående folkmord med olika komponenter.

ANNONS

Det rör sig således om uppsåtliga handlingar från Israel för att utplåna eller försvåra för Gazas utbildningssystem. Därmed blir det också en attack på ett av själva fundamenten för samhällsbygge och för hopp och framtidstro. Gazas överlevande traumatiserade unga befolkning (70 procent är under 30 år och 52 procent under 18 år), tusentals med svåra skador vilka de kommer att få bära med sig för resten av livet, tusentals barn utan föräldrar, syskon eller släktingar kommer därför under en mycket lång tid att berövas möjligheter till utbildning och därför framtidshopp. Utbildning har alltid varit en viktig del för palestinier; att genom utbildning kunna förändra sina förutsättningar. Detta hopp tas nu bort.

Studentprotesterna ska ses också mot denna bakgrund. Protesterna är för en framtid för Gaza, för möjligheter till utbildning och kunskapsinhämtning. Studentprotesterna är manifestationer för allas rätt till utbildning och en besvikelse över att högskolevärldens ledningar hittills varit tysta även kring frågan om förödelsen av Gazas utbildningssystem.

Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet

ANNONS