Joakim Scholander, expert på ljudmiljöer.
Joakim Scholander, expert på ljudmiljöer.

Stort kunskapsmörker om öppna kontorslandskap

Öppna kontor klassas i dag som en katastrof för vår effektivitet och trivsel på jobbet. Varför berättar ingen att det finns en lösning? Det går att skapa arbetsro i de öppna planlösningarna, skriver Joakim Scholander, expert på ljudmiljöer.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Artikelserie om kontorslandskap, 31/7, 6/8 och 13/8

Ljudstörningar i öppna kontorslandskap är ett arbetsmiljöproblem i Sverige i dag. Det finns gott om forskning och data som pekar på att vi blir distraherade, jobbar mindre effektivt och mår sämre både fysiskt och psykiskt.

I GP (6/8) beskriver författaren Tomas Dalström hur våra hjärnor stressas, och slår fast att öppna kontor kan bli en dyr affär för arbetsgivarna, eftersom de anställda jobbar sämre.

Sant. Men det absurda är att ingen – inte fastighetsägarna, inte arkitekterna, inte forskarna, inte akustikerna, inte inredningsförsäljarna – ingen berättar tydligt att det finns en lösning. Orsaken måste vara ett stort kunskapsmörker.

ANNONS

En absolut tyst lokal, där minsta lilla ljud hörs, är obehaglig att jobba i

Men först – det är dags att börja kräva en god ljudmiljö i öppna kontor. Precis som vi självklart förväntar oss bra ljus och lämplig temperatur.

Standard för arbetsro – i meter

Det finns ju krav för ljus, exempelvis 500 lux på arbetsytan. Och det finns krav för temperatur, vanligtvis 22 till 24 grader.

Men hur är det med ljud i kontorslandskap då?

Jo, det finns en standard för ljud i öppna kontorslandskap, som bland annat anger distraktionsavstånd, vilken kan användas för att kravställa hur många meter bort normala samtal ska höras tydligt.

Kollegornas prat stör oss mest

För vad är det som egentligen stör oss i det öppna kontoret, enligt forskarna?

Jo, det är ljuden från kollegornas prat och samtal. Människan är en social varelse och hjärnan kan inte sortera bort dessa ljud. Den är så nyfiken på vad som sägs, och informationen går rakt in i vårt medvetande.

Nyckeln till arbetsro är därför att ta kontroll över ljudens utbredning i lokalen.

I dag saknar 48 procent av Sveriges kontorsanställda enskilda samtalsrum och tysta zoner, skriver inredningsexperten Peter Johansson i GP. Men det är inte problemet. Skapar vi enbart tysta zoner är huvudproblemet kvar i resten av lokalen. På de flesta kontor i Sverige i dag hör du vad folk säger 20 till 30 meter bort, eftersom lokalerna förstärker och sprider ljuden i stället för att dämpa dem.

ANNONS

Det kan handla om samtal och prat från mer än 50 till 100 medarbetare som belastar din hjärna hela arbetsdagen. En orimlig situation för den som försöker fokusera på sitt jobb.

Störande ljud minskar med 90 procent

Men nu till den goda nyheten: Det går att minska höravstånd från 30 till ungefär fem meter med tre relativt enkla åtgärder. Du minskar då belastningen från störande ljud med cirka 90 procent – och får grundläggande arbetsro över hela kontoret.

Steg 1: Skaffa ett tjockt och heltäckande akustiktak.

Steg 2: Klä minst 25 procent av väggar och andra vertikala ytor med bra ljudabsorbenter.

Steg 3: Tillför ett ljud.

Jo, du hörde rätt: addera ett ljud för att öka arbetsron. Svenska kontor är ofta knäpptysta som inspelningsstudios, och då pratar vi om själva byggnadens ljudbakgrund som orsakas av exempelvis ventilation, värme och vatten. Men en absolut tyst lokal, där minsta lilla ljud hörs, är obehaglig att jobba i. Kollegornas prat låter mer och stör mer ju tystare själva lokalen är.

Öppna flexibla kontor är framtiden. Men nu är det dags att kräva en god ljudmiljö i kontoren.

Vanlig metod i USA

En del av lösningen är att tillföra ett mjukt bakgrundsljud som bäddar in och maskerar samtalsljuden och andra störande ljud. Ljudet bör vara ett neutralt brus som du inte märker, men som gör sitt jobb: minskar störning och ökar arbetsron.

ANNONS

Ljudberikning är vanligt i USA men ett ganska nytt område i Sverige. Intresset växer dock snabbt nu både i Sverige och övriga Europa.

Efter dessa tre åtgärder har höravståndet i lokalen minskat från 30 till cirka fem meter. Känn skillnaden! Förut kunde du följa med i alla samtal 30 meter bort. Nu hör du endast kollegornas prat svagt inom en radie på fem meter.

Sedan kan du börja med ”finliret” med ytterligare ljuddämpning om du vill minska höravståndet ända ned till tre meter – eller önskar ytor som är extra rofyllda.

Öppna kontor är framtiden

Jag har hjälpt hundratals företag att öka arbetsron radikalt. Ett exempel är ett IT-bolag i Göteborg där 78 personer jobbade på ett flexkontor med ett höravstånd på över 25 meter. 30 procent sa i en enkät att ljudmiljön stödjer effektivt arbete. Vi minskade höravståndet till cirka fem meter, och 90 procent av medarbetarna anser nu att ljudmiljön stödjer effektivt arbete.

Vem behöver de nya och trendiga flexkontoren? undrar utredaren Carina Blid, i GP (31/7). Mitt svar är: Öppna flexibla kontor är framtiden. Problemet är inte att planlösningarna är öppna, utan att graden av arbetsro kravställs fel – eller inte alls.

Hur långt bort vill du höra samtalsljud? Kravställ det i meter. Den här arbetsron går att fixa.

ANNONS

Joakim Scholander

expert på ljudmiljöer i öppna kontorslandskap och vd för Strategisk Akustik AB

ANNONS