Ett annat problem är synen på mognad. Vi lever i ett samhälle där vi ser en hypersexulisering av unga flickor inom populärkultur, media och pornografi och där uttalanden som “kärlek har ingen ålder”, “tjejer mognar snabbare” har blivit norm. Detta avspeglar sig både i mäns syn på unga flickors sexualitet och tyvärr även i rätten, skriver debattörerna.
Ett annat problem är synen på mognad. Vi lever i ett samhälle där vi ser en hypersexulisering av unga flickor inom populärkultur, media och pornografi och där uttalanden som “kärlek har ingen ålder”, “tjejer mognar snabbare” har blivit norm. Detta avspeglar sig både i mäns syn på unga flickors sexualitet och tyvärr även i rätten, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Stärk skyddet för ”byxmyndiga barn”

Efter att en ung kvinna berättat om sin destruktiva relation med än äldre artist har en mängd berättelser från unga tjejer som blivit utnyttjade av äldre män kommit fram. Nu är det dags att se över lagstiftningen och stärka skyddet för ”byxmyndiga barn”, skriver bland andra Cassandra Hedberg, #intedinhora

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

För några veckor sedan uppdagades det i sociala medier att en känd, svensk artist hade haft en relation med en flicka som var 15 år vid första tillfället de träffades. Efter hennes inledande vittnesmål följde mängder av berättelser från unga, framförallt tjejer, som blivit utnyttjade av äldre män. Gemensamt för berättelserna är att relationerna har präglats av maktobalans och gränsförkjutningar. Nu är det dags att gå vidare och även se över lagstiftningen och stärka skyddet för “byxmyndiga barn”.

Skyddet försvinner

Det är olagligt att genomföra ett samlag eller liknande sexuella handlingar mot någon under 15 år. Men den dagen barnet fyller 15 år försvinner detta skydd. Det är idag lagligt för till exempel 80-åringar att genomföra sexuella handlingar med 15-åringar. Beslutet om att ha just 15 år som gräns bestämdes år 1864. Det var i en tid då samhället på många plan såg annorlunda ut, bland annat skulle det dröja drygt 100 år till innan det blev olagligt med våldtäkt inom äktenskapet.

ANNONS

Även när det kommer till andra former av sexualbrott är målgruppen 15-17 år extra utsatt. Om någon köper en sexuell handling av någon som är under 15 år räknas det enligt lag som våldtäkt. Men är barnet 15-17 år kallas det istället utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, där straffpåföljden är av betydligt mildare grad. Det är förövarens förståelse av barnets ålder som ligger till grund för vilket brott som blir aktuellt. Barn under 18 år ses som målsägande till brottet med rätt till skadestånd och stöd - men även detta påverkas av förövarens förståelse av barnets ålder, och om förövarens uppfattning är att barnet är över 18 år räknas barnet som vittne snarare än målsägande till brottet, och har inte rätt till skadestånd.

Vi lever i ett samhälle där vi ser en hypersexulisering av unga flickor inom populärkultur, media och pornografi och där uttalanden som “kärlek har ingen ålder”, “tjejer mognar snabbare” har blivit norm.

Ett annat problem är synen på mognad. Vi lever i ett samhälle där vi ser en hypersexulisering av unga flickor inom populärkultur, media och pornografi och där uttalanden som “kärlek har ingen ålder”, “tjejer mognar snabbare” har blivit norm. Detta avspeglar sig både i mäns syn på unga flickors sexualitet och tyvärr även i rätten.

Vi har sett absurda domar som talar om barns utseende och kroppar på ett sätt som ännu en gång utsätter barn för den objektifiering och sexualisering det redan fallit offer för av vuxenvärlden. Återigen läggs ansvaret på offret – istället för på förövaren. Det är väldigt problematiskt att barnets kroppsutveckling används som en del av den allmänna oaktsamhetsbedömningen. Barn som pubertetsutvecklats tidigare har med andra ord ett sämre skydd. Inom vilka andra brott utgår rätten från detta?

ANNONS

Barn värderas olika

Barnkonventionen antogs som svensk lag 1 januari 2020. Konventionen gäller för alla barn, även barn mellan 15-17 år. Flera artiklar talar sitt tydliga språk: enligt artikel 19 har du “rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, misshandel, övergrepp eller annat utnyttjande”. Artikel 34 fastslår att varje barn har "rätt till skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Du ska till exempel skyddas mot att utnyttjas i prostitution och pornografi”. Artikel 2 säger att “Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras”. Men enligt vår nuvarande lagstiftning och praxis så värderas barn olika beroende på ålder.

2015 framförde FN kritik mot att Sveriges rättspraxis och lagstiftning inte ger konsekvent och tillräckligt skydd för barn över 15 år. Även om Sverige har vidtagit en del rättsliga åtgärder så är det inte nog för att skydda denna grupp. Fram till 2018 hade Sverige till exempel en specifik handlingsplan med fokus på människohandel av barn. Denna blev inte förnyad vilket har inneburit att fokuset på barn utsatta i prostitution och människohandel har nedprioriterats.

Gråzonen gynnar förövare

Tonåringar ska självklart ha självbestämmanderätt över sin kropp. Men vuxna ska inte ha ett rättsligt skydd att utnyttja barn. Vi vill se en lagstiftning som skyddar barn – oavsett ålder. Den gråzon som vi nu ser gynnar förövare - inte barns sexuella självbestämmanderätt.

ANNONS

Därför kräver vi att:

– Regeringen skyndsamt tillsätter en utredning för att se över vilka brister det idag finns i skyddet för barn mellan 15-17 år samt hur lagen kan säkerställa likvärdigt skydd för alla barn.

– Ser över domstolarnas tillämpning av oaktsamhetsrekvisitet beträffande ålder vid sexualbrott mot barn och se över om det finns behov för att ändra detta.

– Det införs en nationell utbildning för jurister och domare där könsnormer, övergrepp, särskild utsatthet och psykologiska effekter av övergrepp inkluderas för att säkerställa rättssäkerhet för målgruppen oavsett i vilken domstol eller var i landet en hamnar.

– Se över om det bör tillsättas särskilda barndomstolar

– Regeringen säkerställer att även de specifika behoven hos barn som utsätts för människohandel, exploatering och sexuella övergrepp beaktas i handlingsplaner och policys inom området samt återinför en särskild handlingsplan för barn som utsätts i människohandel och prostitution.

Cassandra Hedberg, press- och opinionsansvarig #intedinhora

Erika Leander, Sexualupplysare

Zandra Kanakaris, 1000 Möjligheter

Ida Östensson, Child10

ANNONS