Skandal strunta i Boråsbanan

Det är en skandal att Trafikverket inte föreslår en järnvägssatsning mellan Borås och Göteborg i det förslag till nationell plan som lagts på regeringens bord. Nu ska vi göra vad vi kan för att påverka regeringen i frågan, skriver Vänsterpartiet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Borås–Göteborg är en stor och växande pendlingssträcka mellan Västra Götalands två största städer och den körs i dag med bussar som avgår var tionde minut. Den järnvägslinje som finns mellan städerna är att betrakta som museal och resan tar så lång tid att den inte är ett alternativ för pendlare. När Trafikverket 31 augusti presenterade sitt förslag till nationell plan för infrastrukturen fanns inte några satsningar med på en ny järnväg mellan Borås och Göteborg med, vilket vi tycker är märkligt.

Stor betydelse för många

Järnvägssträckningen behövs för en hållbar tillväxt i Västra Götalandsregionen. När vi ställer om till ett fossilfritt resande är spårbunden trafik det allra bästa och mellan Borås och Göteborg skulle tågtrafik ha stor betydelse för många. Vi behöver även järnvägslinjen för alla de resenärer som flyger till och från Landvetters flygplats och som i dag är hänvisade till buss och bil. På sikt vill vi även ha linjen förlängd till en Götalandsbana via Ulricehamn till Jönköping.

ANNONS

Stora infrastruktursatsningar som en järnvägslinje tar tid att planera och bygga. Desto mer angeläget att den plan som sträcker sig fram till 2029 verkligen innehåller en prioritering av Göteborg-Borås för alla resenärers skull, för att utvidga arbetsmarknadsregionen och för att ett hållbart samhälle ska ha fossilfria resor.

Ska göra allt vi kan för att påverka

Vi i Vänsterpartiet kommer nu att göra vad vi kan för att påverka i frågan. Vi ser också att det finns anledning att se över hur stora infrastrukturprojekt på nationell nivå finansieras för att möjliggöra att nödvändiga satsningar för ett hållbart samhälle kan göras. Gör vi stora och framåtsyftande investeringar för ett hållbart samhälle ska de självklart kunna göras i snabbare takt än vad som blir fallet när de finansieras inom varje budgetår hos staten. Socialdemokrater och miljöpartister i regeringsställning borde dela vår uppfattning i den här frågan och dels prioritera järnvägen Borås–Göteborg, dels förstå vikten av statliga investeringar i hållbar infrastruktur.

Jan Alexandersson (V)

regionrådsersättare Västra Götalandsregionen

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd Göteborg

Ida Legnemark (V)

gruppledare Borås

ANNONS