Mats Pilhem (V), vice ordförande Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Mats Pilhem (V), vice ordförande Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Sextimmarsdag med full lön rätt väg att gå

Nu är dags att låta socialsekreterarna i Lövgärdet prova sex timmars arbetsdag med full lön. Vi hoppas på sjunkande sjuktal och lägre stress. Jag är övertygad om att det är rätt väg att gå när allt fler finner arbetet väldigt pressande, skriver Mats Pilhem (V)

ANNONS

    <strong>Mats Pilhem </strong>(V),vice ordförande Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Mats Pilhem (V),vice ordförande Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Det har blivit dags för ytterligare en verksamhet att få sex timmars arbetsdag med full lön, på socialkontoret i Lövgärdet. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i SDN Angered, tillsammans med Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, NAV, låter socialsekreterarna i det hårt belastade socialkontoret i Lövgärdet få möjligheten att gå ner till sex timmars arbetsdag.

Attraktivare arbetsplats

Vi räknar med att personalen kommer att orka med det psykiskt tunga arbetet bättre och därigenom bli en mer attraktiv arbetsplats. Jag tror att detta ska leda till att den mycket höga personalomsättningen kommer att minska. På sikt tror vi att detta ska leda till lägre sjukskrivningstal. Vårt mål är att de personer som behöver stöd av socialkontoret i Lövgärdet ska möta en mer utvilad personal som kan ge en mer professionell service.

ANNONS

Vi har haft svårt att få stöd för försöket av de borgerliga ledamöterna i nämnderna. Vi tycker det är tråkigt att den borgerliga oppositionen har så svårt att hänga med sin tid. Det är trots allt många år sedan som den senaste arbetstidsförkortningen genomfördes. Utanför Göteborg kan vi glädja oss åt att de borgerliga har en mer modern syn på arbetstid. I Jönköping har en borgerlig majoritet sedan en tid tillbaka inlett ett försök som liknar det som vi nu startar. Till detta kan vi lägga den framgångsrika verksamheten på SU Mölndals sjukhus med sex timmars arbetsdag. Även denna verksamhet i en borgerligt styrd organisation.

Ett självklart val

Jag som skriver detta debattinlägg är fritidspolitiker som arbetar på SKF Göteborg. På min arbetsplats är det en självklarhet att alltid föra en diskussion om arbetstid när nya avtal ska tecknas. Fyra av fem skift har cirka 36 timmars arbetsdag, det är denna arbetsform som är vanligast för oss kollektivanställda. I mitt politiska arbete är det självklart att ta med de goda erfarenheter som vi har av kortare arbetstid. Det finns inga skäl att inte genomföra detta inom offentlig verksamhet genom att påbörja en reducering av arbetstiden.

Nu fortsätter det arbete som påbörjades med försöket på Svartedalen. Vi hoppas att vi på Lövgärdets socialkontor ska få sjunkande sjuktal och lägre stress bland de anställda. Jag är övertygad om att det är rätt väg att gå för att svara upp mot en arbetssituation som allt fler finner väldigt pressande.

ANNONS

Mats Pilhem (V)

vice ordförande Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning

ANNONS