Se upp för kinesisk flirt i Lysekil

Lysekil riskerar att få en diktatur i knäet. Kina har approcherat lokalpolitikerna för att få bygga en av Nordeuropas större hamnar. Kommunen fick tio dagar på sig att svara, och har nu sagt ja till att fortsätta planeringen. Det är läge för varningsflagg, skriver Magnus Sederholm.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Staten Kina är via statsstyrda bolag delägare och operatör i en lång rad bolag och hamnar globalt, hamnar man vill ”äga” själv. Existerande hamnar med stor kapacitet och utvecklad infrastruktur, som Göteborg, Stenungssund och Uddevalla, blir därmed mindre intressanta.

Kina-projektet i Lysekil leder till irreversibla skador i Stångenäsets känsliga landskap med omgivande skärgårdar. Anläggningar för tung containertrafik, kryssningsfartyg, med mera, ska byggas i såväl Brofjorden som Gullmarn, med motorvägar och bro över Gullmarn, stort logistikcenter i Lys. Förslaget sockras på sedvanligt vis med löften om finansiering av barnverksamhet, äldreboenden och så vidare, på känt kinesiskt maner. I Sverige har man tidigare försökt med bland annat Gävle, Tanum och Kalmar, vilket slutat i förluster för såväl kommuner som lokalt näringsliv.

ANNONS

Kina lägger nu beslag på utländska hamnar och råvaror i en ökande omfattning, med diskutabla metoder. Kinas styre har deklarerat att man tänker ta ett världsherravälde över haven, inklusive militärt. Detta är en omsvängning från en flera sekel lång hållning, nu sker en fullskalig utbyggnad av kinesiska (statsägda) hamnar runt klotet. Kalmarprojektets haveri skylls på ekonomiskt fiffel från kineserna, men det kan också ha varit andra stormakter som inte velat ha en kinesisk etablering i Östersjön. Hamnar är också viktiga militära noder, och ska inte kontrolleras av utländsk makt. Det gäller även Lysekil.

Diktaturen Kina är problemet

De kineser jag mött och samarbetat med (som forskare i Peking) är hyggliga, vänliga och engagerade människor. Det är diktaturen Kina som är problemet, och ett hot mot de värden vi älskar och förknippar med Sveriges demokrati och unika natur, i detta fall Bohuslän. Problemet är också de politiker som nu aningslöst låter sig bländas av diktaturens fyrverkerier. Valåret 2018 kan bli avgörande för denna fråga, som också måste upp på riksplanet. Frågan måste belysas ur säkerhets (militär), miljö- och landskapssynpunkt, flera av områdena är riksintressen och den närliggande Åbyfjorden är ett Natura 2000-reservat.

Magnus Sederholm

Gästprofessor Peking 2014-2017, fd vpl officer/dykare svenska flottan

ANNONS
ANNONS