När ens egna förslag fallit, avstår man på övrigas förslag. Därför la vi ner vår röst i kommunfullmäktige i frågan om ombildningar, skriver debattören.
När ens egna förslag fallit, avstår man på övrigas förslag. Därför la vi ner vår röst i kommunfullmäktige i frågan om ombildningar, skriver debattören. Bild: Karl of Geijerstam

Ombildningar borde vara en valfråga i Göteborg

Vi sverigedemokrater ställer oss positiva till att fler kan få möjligheten att äga sitt eget boende. Men kommunala bostadsbolag bör varken verka för fler eller färre ombildningar, skriver Jörgen Fogelklou, kommunalråd (SD)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

28/10 SD är skyldiga göteborgarna ett svar om ombildningar

Det är ytterst beklagligt att ett ärende som egentligen handlade om hur vi kommer till bukt med våra särskilt utsatta områden blivit kidnappat. Under debatt vädjade jag till både alliansen och Demokraterna att dra tillbaka yrkandet. Vill de sälja ut allmännyttan borde det vara en fråga de går till val på. Att de nu valde att runda AB Framtidens styrelse hänger ihop med den uppgörelse alliansstyret gjorde tillsammans med V, MP och Fi efter valet 2018.

Vi sverigedemokrater ställer oss positiva till att fler kan få möjligheten att äga sitt eget boende. Vår ingång är att AB Framtiden ska vara behjälpliga i processen när hyresgästerna går ihop och vill bilda bostadsrättsföreningar. Det är något de gör redan i dag – men bolagen bör varken verka för fler eller färre ombildningar. De ska lyssna till vad de boende själva vill. Bostadsförsörjning är ett lagstadgat kommunalt uppdrag och ett av våra kärnuppdrag.

ANNONS

Eget yrkande

Jag har i veckor, sedan ärendet bordlades försökt nå fram till Socialdemokraterna. De har tyvärr visat noll intresse. Så sent som bara timmar innan mötet förklarade jag för dem att vi skickat in ett eget yrkande. Ett som svarade på ursprungsärendet om våra utsatta områden. Ett förslag jag var beredd att ändra och dra tillbaka om vi tillsammans kunde komma överens om ett alternativ. Svaret blev en mur av tystnad.

För att nå målet om ”inga särskilt utsatta områden år 2025” krävs decennier av massivt trygghetsarbete, något vi länge kämpat för. Det kräver ett samlat grepp i alla nämnder och stadens bolag. Politiken behöver också inse kärnan till varför dessa områden blivit utsatta. Att ideligen fylla på med människor utan en rimlig plan på hur integrationen ska fungera. Att förvänta sig att dessa tacksamt ska sitta i decennier och vänta på att få bli en del av ett samhälle är fel och djupt oansvarigt.

Territoriella nätverk är beroende av kontrollen över sina områden och har resurser att köpa sig in vid ombildningar. Det lämnar fri lejd till att exploatera bostadsbristens parallella bostadsmarknad och kriminella strukturer kan cementera sitt grepp. Normer förskjuts bortom demokratins gränser, risken för nya och upptrappade konflikter stiger. Majoriteten boende är inte kriminella. De vill och längtar efter att samhället ska agera. Fastighetsägare, kommun och polis måste jobba tillsammans. I det perspektivet blir ett hyreskontrakt ett gott verktyg för att i samverkan kunna få kriminella ut ur ett område.

ANNONS

Den parlamentariska situationen är välkänd i Göteborg. Det är därför alliansen lyckas styra staden med enbart 24 mandat av 81

Inga ideologiska låsningar

Vårt förslag, som tog upp detta var det vi röstade på. Inget annat. Det är så alla partier agerar. När ens egna förslag fallit, avstår man på övrigas förslag. Vi har inga ideologiska låsningar. Vi har flera gånger röstat på både V och S förslag när vi inte haft egna förslag.

Den parlamentariska situationen är välkänd i Göteborg. Det är därför alliansen lyckas styra staden med enbart 24 mandat av 81. För det vet att S, V och MP inte vill, vågar eller får prata med oss sverigedemokrater.

Jörgen Fogelklou, kommunalråd (SD)

LÄS MER:Fullmäktige öppnade för ombildningar i hela Göteborg

LÄS MER:Ombildningar riskerar att stärka de kriminellas grepp

LÄS MER:Bostadspolitik är ingen tävling om bästa boendeformen

ANNONS