Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter kommer inte att lösa områdenas underliggande problem med kriminalitet och parallella samhällsstrukturer, skriver debattören.
Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter kommer inte att lösa områdenas underliggande problem med kriminalitet och parallella samhällsstrukturer, skriver debattören.

Ombildningar riskerar att stärka de kriminellas grepp

Ombildningen till bostadsrätter i utsatta områden utgör en konkret risk att de som utgör områdenas själva problem blir dem som köper sin hyresrätt. Det är först när det är ordning och reda i ett område som det kan gynna dess utveckling, skriver Christina Heikel.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

I en ny intern utvärdering konstaterar Framtiden att fem av Göteborgs sex särskilt utsatta områden har ”svåra förutsättningar” att nå målet om att inte finnas på polisens lista till år 2025. I inget av områdena bedöms det råda ”goda förutsättningar”. Det lyser rött och orange.

Gårdstensbostäder bildades 1997 med syftet att vända utvecklingen. Gårdsten är det enda utsatta området där utvecklingen har vänt och det nu lyser grönt.

Löser inte problemet

Medan delar av politiken tvekar om nya områdesbolag i Frölunda/Tynnered och Biskopsgården vill andra vända utvecklingen genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Det kommer inte att lösa områdenas underliggande problem med kriminalitet och parallella samhällsstrukturer. Heller inte ha ogjort att våra utsatta områden är gamla miljonprogram som en gång i tiden byggdes ensidigt med hyresrätter och som idag står inför stort upprustningsbehov.

ANNONS

I nuläget innebär ombildningar en konkret risk att de hyresgäster som utgör områdenas själva problem blir dem som köper sin hyresrätt. Det är först när det är ordning och reda i ett område som det kan gynna dess utveckling. Utvecklingen måste vända först.

De territoriella nätverken är beroende av kontrollen över sina områden och har resurser att köpa sig in i dem vid en ombildning. Det stärker deras grepp och lämnar fritt fram för dem att exploatera på bostadsbristens parallella bostadsmarknad. I det perspektivet är ett hyreskontrakt de facto ett verktyg för att kunna få kriminella ut ur ett område.

Långsiktig utveckling

Det är byggandet av en blandstad som är betydelsefullt för en långsiktigt positiv utveckling. Byggaktörer som tror på och investerar i ett område. Möjligheten för människor som arbetar och har ekonomiska valmöjligheter att bo kvar och flytta in. Företag som vill etablera sig och skapa arbetstillfällen. Det är ett samhällsbygge som måste göras område för område.

Maria Wallin, visselblåsare för den tystnadskultur som beskrivits i en ny svidande rapport inom Göteborgs stad, arbetar idag på uppdrag av branschorganisationen Fastighetsägarna, yrkeshögskolan Fastighetsakademin och ett trettiotal privata och kommunala aktörer. Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige har Maria Wallin tagit fram en lägesbild över situationen i Västsveriges utsatta områden. De kriminella strukturerna är djupt rotade och de stärker sitt grepp. Normer har förskjutits bortom demokratins gränser. Risken för nya och upptrappade konflikter är hög. De boende som inte är kriminella vill och förväntar sig att samhället agerar.

ANNONS

Gemensamt ansvar

Fastighetsägare, kommun och polis är kärnan som tillsammans kan vända utvecklingen. Samverkan är ingen åtgärd i sig utan bygger på att alla tar ansvar för sin del utifrån varje områdes lokala förut­sättningar. Den kommunala bostadskoncernen är en central samverkanspart för privata fastighetsägare och övriga aktörer. Inte minst i Frölunda/Tynnered och Biskopsgården.

De kriminellas inflytande måste med gemensamma krafter minska.

De kriminellas inflytande måste med gemensamma krafter minska. Vi kan i det läget inte bara göra saker utan vi måste göra rätt saker. Klarsynt, prestigelöst och verklighetsbaserat.

Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

LÄS MER:Het debatt om ombildningar – ”ändrar spelreglerna helt”

LÄS MER:Förslaget om ombildningar i utsatta områden stoppas

LÄS MER:Framtiden får nej till att bilda nya bolag i förorten

LÄS MER:Sista chansen – begrav inte Gårdstensmodellen

ANNONS