Dagens utsatta områden lider av förtryckande skuggsamhällen och djup segregation som begränsar många invånare i deras vardag, skriver debattörerna.
Dagens utsatta områden lider av förtryckande skuggsamhällen och djup segregation som begränsar många invånare i deras vardag, skriver debattörerna. Bild: Olof Ohlsson

Sista chansen – begrav inte Gårdstensmodellen

Utifrån moderatstyrets uppdrag har kommunens egna bostadsbolag tagit fram en ambitiös och evidensbaserad plan för att få bort hela Göteborg från polisens lista över utsatta områden. Nu har högerstyret och Demokraterna fått kalla fötter och skrotar planen. Vi uppmanar i stället alla fullmäktiges partier att gå vidare med den, skriver oppositionsråden Jonas Attenius (S) och Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Kommunfullmäktige har satt som mål att det inte ska finnas några utsatta områden i Göteborg år 2025. Utifrån målet har AB Framtiden, moderbolaget till Göteborgs kommunala bostadsbolag, tagit fram en strategi. Den bygger vidare på Gårdstensbostäders framgångsrika arbete, som bidrog till att Gårdsten blev det första området i Sverige att ta sig bort från polisens lista över särskilt utsatta områden.

LÄS MER:Gårdsten visar vägen för allmännyttans framtid

Strategin innebär bland annat att två nya bostadsbolag bildas: ett med fokus på Tynnered och Frölunda Torg – ett på Biskopsgården. Tanken är att bolagen skulle få samlat ansvar för bostäderna, torgen, gårdarna och tryggheten – och detta med starkt inflytande från de boende i området. Inledningsvis stod högerstyret bakom strategin. Men nu har de borgerliga bytt fot och slänger strategin i papperskorgen, och därmed förspills möjligheten till en positiv utveckling i dessa områden.

ANNONS

Förtryckande skuggsamhällen

Det finns många bostadsområden i Sverige som under åtskilliga år tagit del av behjärtansvärda men alltför begränsade, tillfälliga insatser. Alla göteborgare ska känna sig trygga i sin hemmastadsdel, oavsett var man bor. Men dagens utsatta områden lider av förtryckande skuggsamhällen och djup segregation som begränsar många invånare i deras vardag.

LÄS MER:Framtidens plan för Göteborgs utsatta områden håller inte

Att bilda nya bolag löser inte problemen av sig självt, men det är en nyckel för att skapa betydligt bättre förutsättningar för dessa områden. En viktig lärdom från framgångarna i Gårdsten är att det krävs en god och nära relation till de boende för att vända utvecklingen i ett utsatt område. Trots stark vilja och gott uppsåt finns det saker man inte kan läsa sig till. När huvudkontor, tjänstemän och politiker sitter inne i centrum blir det väldigt svårt att få direkt återkoppling och förstå de faktiska problemen i de utsatta områdena. Situationen i dag skiljer sig en del från den som rådde i Gårdsten för 25 år sedan. Dagens problem är på många vis ännu större och åtgärderna som krävs än mer omfattande.

LÄS MER:Alliansen vill skrota planen för utsatta områden: ”Gör inte saken lättare”

Hyresvärdar som agerar lokalt, decentraliserat och på plats ger de bästa förutsättningarna att vända utvecklingen i våra utsatta områden - det kan forskning och erfarenhet visa. En styrelse och ledning som varje dag finns på plats i området skapar närhet, förståelse och bygger tillit. Att kunna ha lokala hyresgäster i styrelsen och att slippa invänta långa beslutsvägar skapar ömsesidighet och långsiktighet. Just detta har visat sig bygga upp den viktiga tilliten mellan det offentliga och invånarna, den som varit så avgörande för att vända utvecklingen i Gårdsten.

ANNONS

Kräver långsiktighet

Ett alternativ med en lokal gruppering under ett stort bolag kanske kan fungera i det korta loppet. Men för att genomföra den omvandling som krävs duger inga kortsiktiga kast. Insatserna måste vara långsiktiga och förtroendeingivande. Då är den lokala närvaron viktig. Integrationen måste stå sig över tid.

Om allt detta var polisen, allmännyttan och de flesta partier länge överens. Men när frågan nådde kommunstyrelsens bord valde moderatstyret – ihop med kommunfullmäktiges övriga partier utom S och MP - att stoppa planerna. De borgerliga politikerna i de kommunala bostadsbolagens högsta styrelse såg fördelarna med att bilda två lokala bolag, men kommunalråden körde över sina politiker i styrelsen och stoppade förslaget. När det kom till kritan saknade de politiskt mod för att fatta de beslut som krävs för att minska otryggheten och bryta segregationen i vår stad. I stället går nu högerstyret vidare med planer på att sälja ut tusentals hyresrätter.

Axel Josefson (M) har sagt sig ha ambitionen att alla göteborgare ska känna sig trygga i sin stad. Målet att inte ha några utsatta områden är förpliktigande, men saknar all trovärdighet så länge högerstyret motverkar de få lösningar som visat faktiska resultat. Utvecklingen i Gårdsten visar på ökad företagsamhet, stegrande fastighetsvärden, ökad sysselsättning och mindre brottslighet än göteborgsnittet. Numera vill andra bostadsaktörer än de kommunala bygga i Gårdsten. Det finns knappast någon borgerlig politiker eller väljare som inte uppskattar den utvecklingen.

ANNONS

LÄS MER:Hur många hyresrätter tänker högerstyret sälja ut i Göteborg?

Men ängsligt går de borgerliga tillbaka till samma gamla politik som misslyckats förr – massiva utförsäljningar och ombildningar. Under tiden växer nya generationer upp i otrygga bostadsområden. Deras dom över de politiker som hade en chans att påverka utvecklingen 2021 kommer att falla hårt. På kommunfullmäktigemötet på torsdag finns en chans att ändra sig. Vi uppmanar samtliga fullmäktiges partier att ta den.

Det är dags att sprida Gårdstensmodellen, öka tryggheten och vända utvecklingen i stadens utsatta områden.

Lyssna på polisen, lyssna på forskningen, lyssna på Gårdsten. Svik inte de 84 000 göteborgare som bor i särskilt utsatta områden. Det är dags att sprida Gårdstensmodellen, öka tryggheten och vända utvecklingen i stadens utsatta områden.

Jonas Attenius (S) kommunalråd och gruppledare

Karin Pleijel (MP) kommunalråd och gruppledare

ANNONS