Vi vill peka på en lösning med en högre belåning för bostadsrättsföreningar i kombination med en med hållbar, långsiktig finansiering. Med en sådan modell sänks priset för en bostadsrätt med minst 50 procent, vilket gör att långt fler unga än i dag får råd att köpa, skriver debattörerna.
Vi vill peka på en lösning med en högre belåning för bostadsrättsföreningar i kombination med en med hållbar, långsiktig finansiering. Med en sådan modell sänks priset för en bostadsrätt med minst 50 procent, vilket gör att långt fler unga än i dag får råd att köpa, skriver debattörerna. Bild: Anders Wiklund/TT

Nytänkande krävs för att underlätta för unga att köpa bostad

Alla vet att unga vuxna har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden men ingenting görs. Trots att det finns lösningar redan i dag där den som köper tar en mindre del av lånet – där istället bostadsrättsföreningen tar den större delen. Det möjliggör ett väsentligt lägre pris för den som köper, skriver Timmy Andersson och Agneta Jacobsson, Bosam.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Diskussionen om möjligheterna för unga att få sin första bostad har fastnat i en politisk loop av egenintressen och gamla tankebanor. Höga bopriser, amorteringskrav och brist på bostäder gör det hopplöst för många unga med vanliga inkomster att öppna dörren till ett eget hem. Det som behövs är nytänkande om hur bostadsrätter kan finansieras – hos alla som spelar en viktig roll för byggandet i Sverige.

Alla vet att unga vuxna har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det har varit ett socialt problem som ökar under en lång tid, men ändå görs ingenting som förbättrar situationen.

Snarare blir det svårare. Bostadspriserna ökar, amorteringskravet reser nya hinder – och bara de med välbeställda föräldrar kan vara säkra på att ha råd med kontantinsatsen.

ANNONS

Klyftorna ökar

Problemen drabbar många unga människor i dag som har vanliga jobb, exempelvis poliser, lärare och sjuksköterskor. Det blir svårt att flytta dit det första jobbet finns, det blir svårt att ta steget in i det första egna boendet och klyftorna ökar mellan de som kan få fram en kontantinsats och de som inte har den möjligheten.

Det finns i diskussionen många förslag till lösningar – alltifrån nya statsbidrag till särskilda typer av ungdomsbostäder. Gärna reformer – men låt oss först få upp ögonen för de möjligheter som redan finns inom ramen för dagens regelverk. För det finns möjligheter som kan komma till rätta med en del av problemen. Vi vill peka på en lösning med en högre belåning för bostadsrättsföreningar i kombination med en med hållbar, långsiktig finansiering.

En sådan bostadsrätt sänker trösklar och minskar den ekonomiska risken för den som köper. Det öppnar i sin tur för ett ökat bostadsbyggande just för gruppen unga vuxna.

Lösningen bygger på fyra principer:

– Den som köper tar en mindre del av lånet – där istället bostadsrättsföreningen tar den större delen. Det möjliggör ett väsentligt lägre pris för den som köper.

– Föreningens låneräntor binds i 20 år och de påverkas inte av förändringar på räntemarknaden. Den som köper vet exakt vad avgiften kommer att bli.

ANNONS

– Medlemmarna i bostadsrättsföreningen betalar en högre avgift än i en traditionell bostadsrätt – men den totala bostadsutgiften blir ungefär densamma eftersom det privata lånet är mindre. Avgifterna går till att amortera föreningens lån, vilket alla medlemmar gör gemensamt.

– Finansieringen till att bygga bostadsrättshusen kommer från institutionella investerare med en lång tidshorisont. Det ger en tydlig stabilitet.

Fler får råd

Med en sådan modell sänks priset för en bostadsrätt med minst 50 procent, vilket gör att långt fler unga än i dag får råd att köpa. Det är ingen prognos, det är redan verklighet. Det görs i Malmö och fler orter står på tur. Nya bostäder byggs – som annars inte hade byggts. Vi menar att detta skulle kunna vara ett nytänkande för hela den svenska bostadsmarknaden – men det finns ett stort problem.

Problemet är att alltför många med makt över byggandet är fast i gamla tankebanor. Föreningar med hög belåning förknippas ofta med 90-talet, då det onekligen fanns högbelånade föreningar med problem. Men de misstag som gjordes då går att bygga bort. Det går att skapa minst lika stor ekonomisk stabilitet i en bostadsrättsförening med hög belåning som i en bostadsrättsförening med traditionell finansiering – och därmed öppna för nytt byggande för en mycket stor grupp som i dag står utanför bostadsmarknaden.

ANNONS

Med en sådan modell sänks priset för en bostadsrätt med minst 50 procent, vilket gör att långt fler unga än i dag får råd att köpa

Sveriges unga vuxna behöver nya lösningar som sänker trösklar och ger fler bostäder. Vi menar att en ny syn på finansieringen av bostäder är en nödvändig del av lösningen. Här ser vi tyvärr alltför mycket av gamla världsuppfattningar och seminarier där det diskuteras och filosoferas – samtidigt som grundproblemet består. Vi uppmanar nu alla aktörer på den svenska bostadsmarknaden att omvärdera sina utdaterade perspektiv om vad som krävs för att säkra kapital till nybyggnation. Först då kan tiotusentals nya bostäder byggas till unga vuxna som i dag tvingas bo kvar hemma, i dyra andrahandskontrakt – eller hoppa runt som inneboende hos andra.

Timmy Andersson, Affärschef & Vice VD Bosam

Agneta Jacobsson, Styrelseledamot Bosam

ANNONS