Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Destruktiva mansnormer riskerar att leda till våldsamt och aggressivt beteende, mobbning, brottslighet, homofoba attityder, lägre självkänsla, sexuellt riskbeteende och psykisk ohälsa, skriver debattörerna.
Destruktiva mansnormer riskerar att leda till våldsamt och aggressivt beteende, mobbning, brottslighet, homofoba attityder, lägre självkänsla, sexuellt riskbeteende och psykisk ohälsa, skriver debattörerna.

Män måste engagera sig för jämställdhet

Samhället behöver kraftsamla mot mäns utsatthet och roll i ett ojämställt samhälle. Destruktiva mansnormer är ett hot mot män, kvinnor, barn och samhället i stort. Nu behöver Göteborg rikta verksamheter till pappor inom öppna förskolor och familjecentraler, skriver Bosse Parbring (MP), Ulf Carlsson (MP) och Annika Hirvonen (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kvinnor drabbas hårt av mäns våld och andra former av ojämställdhet, som lägre lön och större ansvar för hem och familj. Men även män drabbas av det manliga våldet och en många gånger destruktiv mansnorm. I dag är det många fler män än kvinnor som avslutar sina liv. Pojkar som grupp klarar skolan sämre än flickor. Pojkar och unga män riskerar i mycket högre utsträckning att dras in i kriminalitet. Miljöpartiet vill ha ett jämställt samhälle utan våld.

Destruktiva normer

Destruktiva mansnormer riskerar att leda till våldsamt och aggressivt beteende, mobbning, brottslighet, homofoba attityder, lägre självkänsla, sexuellt riskbeteende och psykisk ohälsa.

Vi vill se jämställdhetsinsatser riktade mot pojkar och män. Det är bra inte bara för pojkar och män, utan också för kvinnor och hela samhället. Det kan minska mäns våld mot kvinnor och annan kriminalitet.

Fler män och killar behöver engagera sig för jämställdhet. Både för att bryta destruktiva normer och för att ta ansvar för sina privilegier och makt. Vi ser att många män vill frigöra sig från begränsande normer och leva ett jämställt liv – att få samhällets stöd i den viljan är viktigt. Vi är därför många som bär ett ansvar för att slå hål på mansnormen.

Nationellt centrum

Nationellt vill Miljöpartiet bland annat fortsätta arbetet för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen, satsa på elevhälsan och införa ett nationellt centrum för normkritisk pedagogik, men mycket kan göras i kommunerna.

I Göteborg föreslår vi i en motion till kommunfullmäktige att göra en kraftsamling för män och jämställdhet. Insatserna bör rikta sig till pojkar och män i alla åldrar och i olika sammanhang. Några exempel:

Öka insatserna i förskola, grundskola och gymnasieskola för att pojkar ska kunna utvecklas bortom traditionella mansnormer och bryta ojämställda mönster.

Bygg ut verksamheten Mottagning för unga män.

Vi måste jobba tillsammans för män, kvinnor och samhällets skull – för en jämställd värld utan våld.

Stärk de våldsförebyggande insatserna, elevhälsans arbete gentemot pojkar och unga män som lider av psykisk ohälsa och elevhälsans arbete med social hälsa.

Fler behöver engagera sig. Vi måste jobba tillsammans för män, kvinnor och samhällets skull – för en jämställd värld utan våld.

Bosse Parbring (MP), ledamot i kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande i grundskolenämnden i Göteborg

Ulf Carlsson (MP), ledamot i kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande socialnämnden Centrum i Göteborg

Annika Hirvonen (MP), riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson

LÄS MER: Killar, börja prata med varandra!

LÄS MER: Skämta inte bort mansdagen