TCO:s senaste jämställdhetsindex, som nyligen publicerades, belyser detta problem: kvinnor tog ut 68 procent av alla dagar med föräldrapenning och vab förra året, medan män bara tog ut 32 procent, skriver debattörerna.
TCO:s senaste jämställdhetsindex, som nyligen publicerades, belyser detta problem: kvinnor tog ut 68 procent av alla dagar med föräldrapenning och vab förra året, medan män bara tog ut 32 procent, skriver debattörerna. Bild: Martina Holmberg / TT

Kvinnors obetalda föräldraledighet längre än männens totala uttag

Tillsammans med det faktum att kvinnor oftare arbetar deltid under barnens uppväxt skapar det ojämna uttaget från föräldraförsäkringen långvariga och bestående inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och det gör att många män missar värdefull tid tillsammans med sina barn. Det vinner ingen på, allra minst samhället, skriver Therese Svanström och Helena Hellashjärta Magnusson, TCO.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

I år fyller föräldraförsäkringen 50 år och vi firar en reform som betytt mycket för jämställdheten och den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt är föräldraledigheten långt ifrån jämställd och inkomstgapet mellan män och kvinnor växer när de får barn. Mer behöver göras för att föräldraförsäkringen ska fortsätta vara en motor för ökad jämställdhet. TCO:s senaste jämställdhetsindex, som nyligen publicerades, belyser detta problem: kvinnor tog ut 68 procent av alla dagar med föräldrapenning och vab förra året, medan män bara tog ut 32 procent. I kommunerna i Västra Götalands län varierar pappornas andel av föräldraledigheten mellan 26 procent i Strömstad och 35,6 procent i Gullspång. När även den obetalda ledigheten räknas in framkommer att den totala föräldraledigheten är mer ojämställd än vad föräldrapenninguttaget visar. Kvinnors obetalda ledighet är faktiskt längre än männens totala ledighet.

ANNONS

Bestående inkomstskillnader

Tillsammans med det faktum att kvinnor oftare arbetar deltid under barnens uppväxt skapar det ojämna uttaget från föräldraförsäkringen långvariga och bestående inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och det gör att många män missar värdefull tid tillsammans med sina barn. Det vinner ingen på, allra minst samhället.

Alla partier är överens om att inkomstgapet mellan kvinnor och män ska minska. Och nästan alla vuxna i Sverige anser att föräldrar ska dela lika på föräldraansvaret. Ändå har vi en föräldraförsäkring som bidrar till inkomstgapet mellan könen. Det är tydligt att en jämställd fördelning av föräldraledigheten inte kommer av sig själv; det krävs aktiva åtgärder och politiska reformer för att skapa förändring. TCO föreslår flera åtgärder för föräldraförsäkringen ska kunna vara en motor för ökad jämställdhet:

För det första behöver föräldraförsäkringens regelverk ändras så att det tydligare signalerar att målet är jämställt föräldraskap. Ett av de viktigaste förslagen är att införa en tredelning av föräldraförsäkringen och att föräldrapenningdagarna styrs så att de flesta tas ut under barnens första tre år. Det signalerar att jämställt föräldraskap är viktigt redan när barnen är små och har störst behov av föräldrarnas omsorg på heltid. En bonus till föräldrar som delar lika kan också fungera som en sådan signal.

ANNONS

TCO föreslår att dagens 90 lägstanivådagar görs om till dagar med inkomstrelaterad ersättning, och att de viks till tio dagar om året efter att barnet fyllt tre år

För det andra behöver föräldraförsäkringen reformeras för att ge stöd åt alla föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt, inte bara åt de som har råd att ta obetald ledighet. TCO föreslår att dagens 90 lägstanivådagar görs om till dagar med inkomstrelaterad ersättning, och att de viks till tio dagar om året efter att barnet fyllt tre år. Detta skulle ge alla föräldrar stöd att kombinera aktivt föräldraskap med utvecklande yrkesliv samtidigt som det bidrar till en mer jämställd fördelning av föräldraansvaret och förhoppningsvis på sikt en mindre sned fördelning av deltidsarbetet under småbarnsåren.

Informerade val

För det tredje behövs mer kunskap om hur den obetalda föräldraledigheten påverkar jämställdheten. Ett absolut minimum från politiken är att göra det möjligt för föräldrar att göra medvetna och välinformerade val i djungeln av olika regelverk och valmöjligheter när det gäller föräldraledighet och deltidsarbete. TCO föreslår att regeringen ger myndigheter i uppdrag att dels samla in statistik över obetald föräldraledighet, dels se till att det blir möjligt för kvinnor och män att göra välinformerade medvetna val genom ökad tydlighet kring vilka effekter olika val kring betald och obetald föräldraledighet och deltidsarbete leder till på både kort och lång sikt.

50 år har gått sedan föräldraförsäkringen infördes. Nu behöver den reformeras för att bidra till jämställdhet även i framtiden. Det är en fråga som borde engagera alla partier som står bakom riksdagens mål om ekonomisk jämställdhet.

ANNONS

Therese Svanström, ordförande TCO Sverige

Helena Hellashjärta Magnusson, ordförande TCO Göteborg

ANNONS