Kunskap – inte ideologi – ska styra vår bild av skolan

Kritiken av vår rapport om Pisa-resultaten är missvisande och kokar ner till ideologiska ställningstaganden snarare än sakliga argument. Det är olyckligt, skriver Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Friskolor, 17, 23/10

I en replik på vår artikel om Pisa-resultaten och friskolor/kommunala skolor menar Sten Svensson och Daniel Suhonen från tankesmedjan Katalys att vår studie är missvisande. Deras kritik är dock missriktad. Vi har utgått från de data som OECD har samlat in. Därför är beräkningarna i vår rapport också lika de som OECD:s experter har genomfört.

Skillnaden är att de internationella experterna har gjort en något enklare jämförelse. De har inte inkluderat faktorer som kön, utländsk bakgrund, ålder och årskurs. De har dessutom bara analyserat skillnader mellan fristående och kommunala skolor i ett av de tre ämnen som Pisa undersöker, nämligen matematik. I vår studie inkluderar vi fler bakgrundsvariabler och analyserar samtliga tre ämnen.

ANNONS

Flera månader före

Vår analys fokuserar på Pisa 2012 och visar att elever i fristående skolor i den undersökningen låg drygt två månader före i matematik, tre månader före i naturvetenskap och fyra månader före i läsförståelse, efter att vi tar hänsyn till deras bakgrund.

Samtidigt finner vi inga skillnader mellan fristående och kommunala skolor i Pisa 2003. Eftersom friskolornas fördel vad gäller elevsammansättning om något var större 2003 jämfört med 2012, indikerar detta att våra resultat inte drivs av ”osynliga” bakgrundsvariabler som Svensson och Suhonen diskuterar. Eftersom friskolesektorn har expanderat har den med tiden blivit mindre exklusiv – men ändå har dess fördel gentemot den kommunala sektorn ökat.

Sammantaget verkar Svenssons och Suhonens argument koka ner till ideologiska ställningstaganden. Detta är olyckligt. Vi menar nämligen att kunskap, inte ideologi, bör styra vår bild över hur skolsystemet fungerar.

Gabriel Heller Sahlgren

forskare knuten till bl a Institutet för Näringslivsforskning och tankesmedjan ECEPR

Nima Sanandaji

vd tankesmedjan ECEPR

ANNONS