Tack vare modern teknik kan omkring 40 procent av alla sällsynta hälsotillstånd diagnosticeras med genomsekvensering, det vill säga sekvensering av hela arvsmassan. Detta är revolutionerande och leder till ett bättre medicinskt och holistiskt omhändertagande, skriver debattörerna.
Tack vare modern teknik kan omkring 40 procent av alla sällsynta hälsotillstånd diagnosticeras med genomsekvensering, det vill säga sekvensering av hela arvsmassan. Detta är revolutionerande och leder till ett bättre medicinskt och holistiskt omhändertagande, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Kritiskt med en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

I dag lever upp till en halv miljon svenskar med sällsynta hälsotillstånd. Det är ofta beroende av var i landet man bor och vilken läkare man träffar om man får en fullgod vård och utredning eller inte. Detta trots att EU redan 2009 rekommenderade samtliga medlemsländer att ta fram en nationell strategi för sällsynta diagnoser, skriver 17 experter inom sällsynta diagnoser.

ANNONS

Sällsynta hälsotillstånd definieras som diagnoser som förekommer hos färre än 1/2000. Det finns över 7 000 olika sällsynta diagnoser och varje diagnos innebär unika behov av behandling och uppföljning. Sällsynta hälsotillstånd kan drabba alla organ och mer än 80 procent orsakas av genetiska förändringar.

Patienter med sällsynta hälsotillstånd har ofta komplexa symtom och behov av en sammanhållen vårdkedja. Bristfällig kunskap samt oklarheter kring vilken vårdgivare/vårdnivå som bär huvudansvaret för patientens diagnostiska utredning och vård, och medföljande kostnader gör att patienter hamnar mellan stolarna och remitteras runt i sjukvården, vilket är riskabelt och resursineffektivt och medför risker för patientens hälsa, långa väntetider och en onödig belastning på vården. För patienter och deras närstående medför detta stora påfrestningar på livssituationen.

ANNONS

Påskyndar processen

Tack vare modern teknik kan omkring 40 procent av alla sällsynta hälsotillstånd diagnosticeras med genomsekvensering, det vill säga sekvensering av hela arvsmassan. Detta är revolutionerande och leder till ett bättre medicinskt och holistiskt omhändertagande. Nyligen har svensk hälsoekonomisk forskning visat att genomsekvensering är kostnadseffektivt och påskyndar den diagnostiska processen.

Även om det endast finns riktade behandlingar för fem procent av alla sällsynta diagnoser så är en exakt genetisk diagnos viktig då den medför bättre förutsättningar att erbjuda rätt medicinsk vård, uppföljning och behandling då man kan ta del av aktuell kunskap och pågående forskning om diagnosen. Man kan även ge bättre information om individens behov till skola, försäkringskassa, arbetsförmedling, habilitering och assistans. Utan en diagnos riskeras individen bli felbehandlad vilket kan leda till biverkningar, lidande och i värsta fall tidig död som följd. Trots detta erbjuds inte alla en adekvat genetisk utredning.

Många lärdomar kan tas från den nationella cancerstrategin där standardiserade vårdförlopp varit en framgångsfaktor för en modern och mer jämlik cancervård

70 procent av de som diagnostiseras med en sällsynt diagnos är barn vilket betyder att många lever med sina diagnoser ett helt liv. Det är därför kritiskt att en nationell strategi kommer på plats, som innefattar vård- och stödinsatser från övriga samhällsfunktioner som en person med ett sällsynt hälsotillstånd behöver för att leva sitt liv på samma villkor som andra i samhället.

ANNONS

En nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd, som även inkluderar patienter utan fastställd genetisk diagnos, behövs för att skapa bred samsyn om behov, mål och inriktning för arbetet med standardiserade vårdförlopp, nationella vårdprogram och nationella läkemedelsregimer. Många lärdomar kan tas från den nationella cancerstrategin där standardiserade vårdförlopp varit en framgångsfaktor för en modern och mer jämlik cancervård. Sverige har redan flera välfungerande verksamheter som en nationell strategi kan byggas kring, till exempel Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i samverkan, Nationellt programområde (NPO) för sällsynta sjukdomar, Genomic Medicine Sweden (GMS), Ågrenska samt patientparaplyorganisationer.

Få fullgod vård

Vi uppmanar regeringen att snarast möjligt ta fram en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Det bör vara en samhällsprioritering att de som lever med sällsynta hälsotillstånd ska få en fullgod vård under hela livet, men då krävs en vård som ger diagnostisk utredning, behandling, rehabilitering, habilitering samt läkemedel till de med sällsynta hälsotillstånd på ett jämlikt plan.

Ann Nordgren, professor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin och Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Lindstrand, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Wedell, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och föreståndare för Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK)

Beata Ferencz, PhD, Patient Partner, Roche AB

Caroline Åkerhielm, ordförande Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Cecilia Gunnarsson, docent, överläkare, Linköpings Universitetssjukhus, ordförande NPO Sällsynta diagnoser, Centrumledare CSD Sydöst

ANNONS

Cecilia Soussi-Zander, Med Dr, överläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Centrumledare CSD Mellansverige

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Hans Ehrencrona, docent, överläkare, Skånes Universitetssjukhus, ordförande i svensk förening för medicinsk genetik och genomik (SFMG)

Helene Cederroth, grundare av Willefonden

Lovisa Lovmar, Med Dr, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, verksamhetsansvarig CSD Väst

Magnus Burstedt, Med Dr, överläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Centrumledare CSD Norr

Magnus Nordenskjöld, professor i klinisk genetik, Karolinska institutet

Maria Johansson Soller, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande CSD i Samverkan, Centrumledare CSD Karolinska

Marie Stenmark Askmalm, docent, överläkare, Centrumledare CSD Syd

Richard Rosenquist Brandell, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, föreståndare för GMS

Rula Zain, docent, nationell samordnare ERN & Orphanet, Karolinska Universitetssjukhuset

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS