Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd
Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd

Intraprenader lyfter omsorgen – fler behövs

ANNONS

    <strong>Ann Catrine Fogelgren </strong>(L), biträdande kommunalråd Göteborg
Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd Göteborg

”Från bra till bättre” lyder namnet på utvärderingen om de kommunala intraprenaderna som nu är klar. Efter tre års verksamhet slår utvärderingen fast att Liberalernas initiativ om införandet av intraprenad gav efterfrågad positiv effekt för både personal och omsorgstagare.

Försöket med intraprenad var att öka inflytandet för användarna och att öka möjligheten för personal att ta egna initiativ, påverka sin egen arbetsdag och utförandet.

Kvalitetsvinster

Intraprenader har visat sig bidra till kvalitetsvinster för både boende och personal utan att det lett till kostnadsökningar. En av intraprenadens betydande fördelar är att kortare beslutsvägar leder till ökad flexibilitet vilket i sin tur leder till en mer anpassad verksamhet som utgår från boendes behov. Intraprenaden är en självstyrande ekonomisk enhet och ansvarig chef kan till exempel bestämma vilken bemanning enheten bör ha.

ANNONS

Ökad glädje och självstyre

Personalen menar att de har blivit bättre på att lyssna på användarnas behov och önskemål vilket har bidragit till guldkant i tillvaron och ökad glädje för de äldre på boendena. De kan i högre grad leva som de vill och styra över sitt eget liv.

På verksamheten Boendet Kvartetten gick en del av överskottet till att anställa kontaktpersoner för de brukare som hade det behovet. Brukarnöjdheten på Gerdas gård lyfts som särskilt intressant då den är klart högre än på andra äldreboenden. Gerdas gård har bidragit till bättre livsvillkor för äldre.

Ett annat exempel som lyfts fram är att man på ett boende anställde en vaktmästare vilket löste många problem för övrig omsorgspersonal.

Anställdas engagemang avgörande

Det är framförallt de anställda inom verksamheterna som ska lyftas fram. Det är deras engagemang som möjliggjort en ökad livskvalitet för de äldre. Både chefer och personal vittnar om ett mer närvarande ledarskap, ökad gemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen.

Välfärden står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning. Intraprenader bidrar med nytänkande, effektivisering och ökad attraktionskraft som arbetsgivare. Därmed kan detta bli en del av svaret på de utmaningar vi i dag ser inom omsorgen gällande arbetsmiljö, brukarinflytande och rekrytering av personal.

ANNONS

Nu vill vi införa fler intraprenader i Göteborg.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd Göteborg

ANNONS