Tyvärr går det snabbare att privatisera än att bygga upp verksamheter igen. Avtal med privata aktörer måste avslutas och stadens egen SFI kan inte planera eller rusta verksamhet för fler än de elever som de får, skriver debattörerna.
Tyvärr går det snabbare att privatisera än att bygga upp verksamheter igen. Avtal med privata aktörer måste avslutas och stadens egen SFI kan inte planera eller rusta verksamhet för fler än de elever som de får, skriver debattörerna.

Högerns privatisering av SFI ska avslutas

Under den föregående mandatperioden gjorde högerstyret allt vad de kunde för att försämra förutsättningar för vuxenutbildning genom ökade privatiseringar, bland annat genom att införa ett maxtak för hur stor del av utbildningarna som får drivas i kommunal regi! Denna regel har vi nu avskaffat, skriver Milyon Tekle-Haile (S), Marie Brynolfsson (V) och Linda von Corswant (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

26/4 Huvudlöst att slakta SFI när välfärden skriker efter personal som talar svenska

Vi står för vår budget. Nu inleder vi arbetet för att avsluta högerns privatiseringsexperiment. Det är kommunen som i huvudsak ska anordna SFI och andra utbildningar i det svenska språket. Vi förstår debattörernas oro och frustration till fullo och tackar för ert engagemang i frågan och det arbete ni gör för våra elever. Vi håller också med om vikten av en fungerande utbildning i svenska språket, just därför har vi flera uppdrag för att förbättra SFI och andra utbildningar i svenska språket.

Under den föregående mandatperioden gjorde högerstyret allt vad de kunde för att försämra förutsättningar för vuxenutbildning genom ökade privatiseringar, bland annat genom att införa ett maxtak för hur stor del av utbildningarna som får drivas i kommunal regi. Denna regel har vi nu avskaffat. Det ska inte finnas någon gräns för hur stor det av vuxenutbildningen som får drivas i kommunal regi.

ANNONS

Högerns privatiseringsiver har särskilt gått ut över SFI-verksamheten. Precis som debattörerna skriver har det lett till en utspridd och ineffektiv verksamhet. I vår rödgröna budget för Göteborgs Stad har vi ett uppdrag om att inleda ett arbete med att det är kommunen som i huvudsak ska anordna SFI och andra utbildningar i det svenska språket.

Avtal med privata aktörer måste avslutas och stadens egen SFI kan inte planera eller rusta verksamhet för fler än de elever som de får

Tyvärr går det snabbare att privatisera än att bygga upp verksamheter igen. Avtal med privata aktörer måste avslutas och stadens egen SFI kan inte planera eller rusta verksamhet för fler än de elever som de får. Därför är det så farligt med högerstyren även när de är kortvariga, på kort tid kan de göra stor skada på välfärden.

Debattörerna frågar sig varför vi inte gett något uppdrag till förvaltningen och kräver att vi som ansvariga politiker står för vår budget. Självklart står vi för vår budget och vår politik. Kvällen innan debattartikeln publicerades beslutade vi i nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning att ge förvaltningen i uppdrag att (tillsammans med Utbildningsförvaltningen) starta upp arbetet med att driva SFI och andra utbildningar i svenska språket i egen regi.

Tack för att ni kloka medarbetare i staden följer upp att vi politiker håller vad vi lovar.

Milyon Tekle-Haile (S), ordförande Utbildningsnämnden

ANNONS

Marie Brynolfsson (V), ordförande Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Linda von Corswant (MP), gruppledare Utbildningsnämnden

ANNONS