Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Fristående förskolor är bäst på allt

Personal och föräldrar upplever fristående förskolor som bäst på alla punkter, men motståndare till privata förskolor vill att de försvinner. Det är dags att skifta fokus från rimliga vinster till kvalitet, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Ulla Hamilton</strong>, vd Friskolornas riksförbund
Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Debatten om fristående förskolor och skolor går hög. Men trots rimliga 4-5 procent i rörelsemarginal är fokus på vinster, inte på kvalitet. Reepaluutredningen föreslår nu ekonomiska inskränkningar som många av våra medlemmar och ekonomiexperter menar gör det omöjligt att överleva.

I samma stund presenterar Skolinspektionen statistik från höstens Förskoleenkät, besvarad på 25 000 föräldrar och 7 000 medarbetare. Skolinspektionen skriver att ”resultatet kommer att användas som underlag för myndighetens rapportering till regeringen, i syfte att ge en så fyllig bild som möjligt av förskolans kvalitet i Sverige”.

Ger en tydlig bild

Enkäten ger en tydlig bild. Både föräldrar och personal har genomgående en mer positiv upplevelse av fristående förskolor än av kommunala. I samtliga 18 frågor till föräldrar och 51 till personalen får fristående förskolor bäst resultat.

ANNONS

Personalen i fristående förskolor är nöjdare med barngruppernas storlek (7,8 mot 5,7 på en 10-gradig skala), med antalet personal (7,6 mot 6,2), med ledningen (8,0 mot 6,9) och med kompetensutvecklingen (7,2 mot 6,3). De tycker också de har lättare att ta upp problem med chefen, att de har större betydelse på arbetsplatsen och större möjlighet att påverka verksamheten.

Vårdnadshavarna upplever till exempel i större utsträckning att det finns tillräckligt med personal (8,1 mot 6,3) och att barnen blir sedda och hörda (9,0 mot 8,4). De är också nöjdare med stödet barnen får, med lärandet och informationen om barnens tillvaro.

Bäst på alla punkter

Personal och föräldrar går alltså till sin privata arbetsgivare och sin fristående förskola och upplever den som bäst på alla punkter, men motståndare till privata förskolor vill att de försvinner. Och så blir det om lagförslaget blir verklighet, då blir det omöjligt att erbjuda privat förskola långsiktigt.

Regeringen måste lyssna på familjer och medarbetare och ta Skolinspektionens rapport på allvar. Om idéer om att försvåra för privata aktörer får styra försvinner bevisligen de bästa alternativen – ett förblindat ideologiskt motstånd, ointresserat av kvaliteten i verksamheten och hur barn och personal har det. För det är uppenbart att de fristående förskolorna är uppskattade och att de behövs.

ANNONS

Reepalus förödande lagförslag måste avfärdas. Satsa all kraft på kvalitetskrav och kvalitetsutveckling som är något positivt för barnen och personalen. En sådan utmaning är de fristående förskolorna gärna med på.

Ulla Hamilton

vd Friskolornas riksförbund

ANNONS