Många kvalificerade specialister måste nu lämna landet eftersom de inte längre uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd. Resultatet blir att forskningslandskapet utarmas och Sverige blir mindre attraktivt som kunskapsland, skriver debattörerna.
Många kvalificerade specialister måste nu lämna landet eftersom de inte längre uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd. Resultatet blir att forskningslandskapet utarmas och Sverige blir mindre attraktivt som kunskapsland, skriver debattörerna.

Forskningssverige utarmas när nyblivna doktorer inte får stanna

Den nya utlänningslagen har skapat en stark oro hos internationella doktorander över om de kommer att få stanna kvar i Sverige. Om reglerna inte ändras kan det leda till att internationella studenter väljer andra länder att forska i vilket skulle få allvarliga konsekvenser för Sverige som forsknings- och innovationsland, skriver bland andra Alex Cravcenco, Doktorandkommittén i Sveriges förenade studentkårer

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag lördag och den 5 mars hålls manifestationer i Göteborg och Uppsala för att få riksdagspolitikerna att agera för att förbättra situationen för doktoranderna.

År 2015 ändrades migrationslagstiftningen och doktorander från länder utanför EU/EES kunde efter fyra års forskarstudier söka permanent uppehållstillstånd. Nästan en tredjedel av alla doktorander är från länder utanför EU/EES och efter 2015 fick en stor majoritet av dessa stanna och fortsätta arbeta i Sverige. Vi hade skapat en internationell forskningsmiljö som var attraktiv för unga forskare.

Tidsbegränsade och korta

Den nya utlänningslagen innebär att en person som ansöker om permanent uppehållstillstånd måste kunna bevisa att hen kan försörja sig under minst 18 månader. Doktorander kan ansöka om permanent uppehållstillstånd efter fyra år, och i de fall de har undervisat återstår då som mest ett år av anställningen. Om de får jobb inom akademin efter disputation är dessa i regel tidsbegränsade och korta. Anställningar utanför akademin bjuder i regel på provanställningar på sex månader. Inget av dessa alternativ räcker för permanent uppehållstillstånd. Personer som kommer till Sverige för att arbeta utanför akademin har däremot med stor sannolikhet en fast anställning efter fyra år och uppfyller därmed kraven för att få stanna.

Många kvalificerade specialister måste nu lämna landet eftersom de inte längre uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd. Resultatet blir att forskningslandskapet utarmas och Sverige blir mindre attraktivt som kunskapsland. Många rektorer på svenska lärosäten har uttryckt sin oro, liksom Svenskt Näringsliv, SUHF, fackförbund och studentkårer. Utvecklingen är ett steg i fel riktning, både för svensk forskning och för Sverige som land.

Resultatet blir att forskningslandskapet utarmas och Sverige blir mindre attraktivt som kunskapsland

Vi vill att Sverige förblir ett attraktivt kunskapssamhälle, där specialister från hela världen vill arbeta och utvecklas. Ett viktigt steg för att uppnå detta är att återgå till de regler som rådde i utlänningslagen före juli 2021, det vill säga att doktorander och andra forskare undantas från försörjningskravet. Detta är därför det krav vi riktar till riksdagspolitikerna, bland annat i samband med manifestationerna i Göteborg 26 februari och Uppsala 5 mars.

Alex Cravcenco, vice ordförande, Doktorandkommittén i Sveriges förenade studentkårer

Veronica Ideböhn, ordförande, Göteborgs universitets doktorandkommitté

Helena Rohdén, doktorandansvarig, Fackförbundet ST inom Göteborgs universitet