Vi tror att utbyggnaden av elsystemet behöver bestå av flera olika delar, inklusive alla fossilfria kraftslag i kombination med moderna men beprövade tekniska lösningar, skriver debattörerna.
Vi tror att utbyggnaden av elsystemet behöver bestå av flera olika delar, inklusive alla fossilfria kraftslag i kombination med moderna men beprövade tekniska lösningar, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Dagens teknik kan snabbt leverera fossilfri el i södra Sverige till låg kostnad

Med existerande tekniska lösningar som sol och vind samt fossilfria gasturbiner går det att leverera el dygnet runt till en låg totalkostnad. Det visar en ny analys av vad det skulle kosta att bygga ut elsystemet i södra Sverige för att leverera all den el som behövs till 2030, skriver fyra företrädare för energibranschen.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Samhället är mitt uppe i elektrifieringen och energiomställningen. Sverige, och framför allt södra Sverige, behöver snabbt bygga ut elproduktionen för att planerade investeringar inom industrin och omställningen av transportsektorn ska kunna realiseras. Dessa investeringar kommer att skapa framtidens arbetstillfällen, tillväxt och välfärd för Sverige och hela befolkningen.

Det är dock bråttom att ta de första spadtagen för mer elproduktion. I dag finns ingen politisk lösning för hur elsystemet ska byggas ut till 2030, vilket oroar oss. Det absolut viktigaste för industrin är att elen levereras där och när den behövs till en konkurrenskraftig totalkostnad i jämförelse med industrins globala konkurrenter. Sverige har länge lyckats attrahera investeringar för att vi har ett leveranssäkert elsystem med mycket lågt koldioxidavtryck som levererat pålitlig elenergi till en relativt låg totalkostnad. Låt oss inte förlora denna unika situation och därmed sätta framtidens jobb och välfärd på spel.

ANNONS

Befintliga tekniklösningar

Vi tror att utbyggnaden av elsystemet behöver bestå av flera olika delar, inklusive alla fossilfria kraftslag i kombination med moderna men beprövade tekniska lösningar. Tillsammans med en utbyggnad av redan befintliga tekniklösningar för energilagring kan vi tillgodogöra oss billig elproduktion från sol och vind samtidigt som systemet blir driftsäkert och planerbart.

Vår analys för södra Sverige utgår från en prognos över efterfrågan för år 2030. Den bygger på existerande teknik som snabbt kan skalas upp och tillsammans leverera tillräckligt med el dygnet runt, oavsett väder och energibehov. Resultaten visar inte bara att det går att komplettera dagens system med mer sol och vind, dessutom till en total produktionskostnad på cirka 60 öre per kilowattimme. Det är betydligt lägre än alternativa lösningar som tar mycket längre tid att få på plats.

Modelleringen visar att om man bygger vindkraft och installerar batterier och solceller samt gasturbiner som går på vätgas, metanol eller biobränslen så kan det ökade elbehovet mötas till en låg kostnad. Dessutom med en försäkran om både energi- och effekttillräcklighet under alla årets timmar samt ett mer decentraliserat och motståndskraftigt kraftsystem. Med en kraftig utbyggnad av elproduktion och stabiliserande åtgärder i södra Sverige minskar också behovet av att överföra el från norra Sverige, vilken behövs där för de stora pågående och planerade industrisatsningarna.

ANNONS

Ju längre vi väntar desto högre kommer elpriset att bli, och det helt i onödan

Vi vill nu se att politiken agerar för att realisera det som är fullt möjligt i södra Sverige så att vi gemensamt kan leverera morgondagens välfärd. Vi vill att politiken gör följande:

– Gemensamt signalerar till investerare, företag och allmänheten att politiken står bakom en utbyggnad av alla fossilfria kraftslag som kan stötta en utbyggnad av elsystemet och säkra Sveriges elförsörjning till en konkurrenskraftig totalkostnad på mycket kort tid. Ju längre vi väntar desto högre kommer elpriset att bli, och det helt i onödan.

– Verkar för marknadsbaserad ersättning för kapacitet

– Röjer hindren för vindkraft och solceller samt fokuserar på att öka acceptansen för dessa energislag och ger kommunen och invånare del av vinsterna som tillkommer vid nyetableringar.

– Ser till att hela infrastrukturen, framför allt nödvändiga elnät, kan byggas ut i samma takt som ny elproduktion tillkommer och effektbehoven ändras på grund av elektrifieringen inom både industrin och transportsektorn.

Näringslivet står redo att göra vad som krävs från vår sida. Nu vill vi se ett närmare samarbete med både politiken och övriga samhället för att bygga ett motståndskraftigt och konkurrenskraftigt Sverige som kan leverera välfärd till alla under lång tid framöver. Låt oss kroka arm kring denna utmaning, som är fullt möjlig att genomföra i närtid.

ANNONS

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Susanna Bestelid, regionchef väst, Teknikföretagen

Hans Holmström, vd, Siemens Energy i Sverige

Hillevi Priscar, Sverigechef OX2

ANNONS