Det handlar bland annat om att skapa ett system för korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt samt ett tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar, skriver debattören.
Det handlar bland annat om att skapa ett system för korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt samt ett tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Coronapandemin kräver en ny sorts solidaritet

Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns runt omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag igång och hjälper till så att en anställd kan behålla sitt jobb, skriver Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan i sviterna av Corona/Covid-19 och framförallt på grund av insatserna för att stoppa dess spridning. Svenskt Näringslivs mätningar visar att det i dag är drygt hälften av företagen (55 procent) som har märkt en minskad orderingång och försäljning. Nästan lika många (45 procent) har problem med materialförsörjning och 60 procent av företagen bedömer att det finns risk för personalneddragningar om läget förvärras. Dessutom upplever var fjärde företag likviditets- eller finansieringsproblem. Värst drabbade är företag verksamma inom transportsektorn och besöksnäringen.

Många led drabbas

Det är en oroande situation för Västsverige där besöksnäringen är en bärande del av ekonomin och länge varit en tillväxtsektor när det gäller sysselsättning. Där får många unga och nyanlända sitt första jobb. Räknar man in hotell och restauranger, bussbolag, nöjen, sport och fritid så talar vi om omkring 30 000 jobb i Göteborgsregionen. Och då talar vi bara om besöksnäringen. Det finns många led som drabbas i olika takt. Handeln har börjat känna av en växande oro för utvecklingen på börsen och i människors privatekonomi. Samtidigt är Västsveriges industri kraftigt exportberoende och kräver en väl fungerande global logistik och kontinuerliga utlandskontakter.

ANNONS

Det finns många led som drabbas i olika takt.

Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där vi har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Krispaketet som presenterades den 16 mars med snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder är högst välkommet. Det handlar bland annat om att skapa ett system för korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt samt ett tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar. Åtgärder som förhoppningsvis kan bidra till att livskraftiga företag inte slås ut och att folk inte blir av med jobbet i onödan.

Utöver regeringens besked om breda åtgärder kommer det även att behövas tillfälliga och riktade stöd till de branscher som drabbas hårdast. Näringslivet måste ges förutsättningar att rida ut den akuta stormen. Kraftfulla och snabba åtgärder kan bidra till att begränsa effekterna. Men det finns också sådant som vi kan påverka här på hemmaplan. Här kommer några förslag till åtgärder till dig som själv är företagare, till dig som är beslutsfattare i en kommun eller annan offentlig verksamhet och slutligen till dig som privatperson.

Råd för att negativa effekter

Företagare: Fortsätt boka in konferenser och utbildningar för er personal. Vi måste ha tilltro till att det finns ett liv efter corona och nu är det oerhört viktigt att företagen får in bokningar, även om dessa ligger något längre fram i kalendern än det först var tänkt. Samtidigt kan du fortsätta att stötta din lokala restaurang genom att köpa lunch ute, vare sig du äter den på plats eller hemma.

ANNONS

Kommunföreträdare: Det är mycket viktigt att upprätthålla efterfrågan på varor och tjänster. Offentlig sektor är en stor kund hos många företag. Därför bör man hos kommun och region och övrig offentlig verksamhet hedra ingångna avtal och inte minska sina inköp av varor och tjänster. Dessutom kan och bör offentliga inköp och investeringar tidigareläggas för att lindra den negativa effekten av situationen idag.

Privatperson: Fortsätt att leva ditt liv så gott det går. Om du har resor eller nöjen som har blivit inställda och du har den ekonomiska möjligheten så kanske det inte är nödvändigt att kräva pengarna tillbaka. Tänk på att varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag igång och hjälper till så att en anställd kan behålla sitt jobb.

Företagen behöver vård och omsorg

Vårt mål nu är att så långt som möjligt lindra de negativa effekterna på företag och jobb i Västsverige. Att våra lokala företag är konkurrenskraftiga, kan behålla sina anställda och betala ut löner är en förutsättning för hela vårt välfärdssystem. Företagen behövs för att finansiera exempelvis vård och omsorg, men just nu behöver även företagen vård och omsorg. Regeringen har agerat snabbt och kraftfullt men det kommer att behövas ytterligare åtgärder.

ANNONS

Sammantaget behöver vi utveckla en ny sorts solidaritet mellan människor, företag och organisationer. På så sätt kan vi gå stärkta även ur denna kris.

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv

ANNONS