Det är ingen nyhet att teknisk utveckling är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa de utmaningar vårt samhälle står inför. Trots detta, och den kompetensbrist som råder, så utgör kvinnor idag endast 30 procent av alla anställda inom tech- och IT-branschen, skriver debattören.
Det är ingen nyhet att teknisk utveckling är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa de utmaningar vårt samhälle står inför. Trots detta, och den kompetensbrist som råder, så utgör kvinnor idag endast 30 procent av alla anställda inom tech- och IT-branschen, skriver debattören. Bild: Pontus Lundahl/TT

Beklämmande hur dålig tech-branschen är på att locka kvinnor

Nyligen arrangerades Women in Tech, WIT, i Sverige, ett evenemang som sedan 2014 har haft som främsta syfte att få fler kvinnor att välja, och vilja stanna i, techbranschen. Men trots goda initiativ och satsningar de senaste åren så har andelen kvinnor i tech-branschen varit i princip oförändrad de senaste 10 åren. Samtidigt som kompetensbristen i dag är större och allvarligare än någonsin. Kvinnors ointresse att jobba inom tech är beklämmande men också företagens förmåga att locka dem, skriver Anna Gulliksen.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Samtliga arbetsgivare har ett ansvar att öka attraktiviteten i yrket och lyfta fram fler kvinnliga förebilder. Dels för sitt eget bolags skull, men också för att vi som samhälle ska kunna hantera de problem och utmaningar vi står inför. Det skriver Anna Gulliksen, rekryteringschef på det nordiska tech-bolaget Tietoevry.

Det är ingen nyhet att teknisk utveckling är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa de utmaningar vårt samhälle står inför. Trots detta, och den kompetensbrist som råder, så utgör kvinnor idag endast 30 procent av alla anställda inom tech- och IT-branschen. Den låga nivån har varit så gott som konstant de senaste 10 åren. Vi har alltså känt till problemet under väldigt lång tid, men ändå totalt misslyckats med att attrahera och behålla kvinnor på tjänster inom tech och IT. Effekten blir att vi förlorar både talanger och perspektiv som är nödvändiga för att skapa innovationer och lösningar på dagens och morgondagens samhällsproblem.

ANNONS

Kvinnors ointresse

I den nyligen publicerade rapporten ”Unga kvinnor och tech – Unga kvinnors syn på it/tech som bransch och yrke 2023” finns fler beklämmande siffror som visar på unga kvinnors ointresse för att studera till eller börja jobba inom tech-branschen.

Siffrorna visar att 6 av 10 kvinnor mellan 16 och 30 år i Sverige är ointresserade av att arbeta inom IT och tech. Samtidigt svarar hela 7 av 10 att de kan tänka sig att arbeta med något IT/tech-relaterat yrke när det specificeras vad tech-baserade yrken innefattar. De till synes motsägelsefulla siffrorna visar tydligt hur dåliga vi är på att kommunicera vad en teknisk yrkesinriktning verkligen innebär och betyder såväl för den enskilda personen som för samhället i stort.

Vi vet att tech-branschen fortfarande dras med en bild av att vara ”grabbig” och exkluderande för kvinnor. Samtidigt uppger 8 av 10 kvinnor i rapporten att de tycker att det är viktigt att fler kvinnor än i dag arbetar inom IT, och 4 av 10 är oroade över att bristen på kvinnor kommer att påverka utvecklingen av samhället negativt.

En tydlig plan bör implementeras hos alla tech-företag med målet att synliggöra och lyfta fram de kvinnor som redan i dag arbetar inom branschen och på så sätt skapa de förebilder som behövs

Ett viktigt steg i att attrahera kvinnliga talanger är att lyfta fram fler av de duktiga och kompetenta kvinnliga förebilder som finns i branschen. Och även om totalen är för liten så finns det väldigt många att välja bland. I förra årets undersökning var det vanligaste svaret på frågan om vad man i störst utsträckning tror skulle få fler kvinnor att söka jobb inom IT just att ”lyfta fram fler kvinnliga förebilder inom IT”, och i dag har endast 1 av 10 unga kvinnor i Sverige en kvinnlig förebild inom tech/IT.

ANNONS

Samtliga arbetsgivare i tech-branschen har ett stort och gemensamt ansvar för att komma till rätta med kompetensbristen genom att skapa en inkluderande kultur som får kvinnor att vilja bli en del av branschen och att vilja stanna kvar och utvecklas. En tydlig plan bör implementeras hos alla tech-företag med målet att synliggöra och lyfta fram de kvinnor som redan i dag arbetar inom branschen och på så sätt skapa de förebilder som behövs.

Förödande för samhället

När kvinnor saknas i tech-branschen förlorar vi talanger och perspektiv som är helt nödvändiga för att skapa hållbara och framgångsrika bolag. Det är förstås skadligt för de enskilda bolagen, men än mer allvarligt är att det kan vara förödande för samhället och de utmaningar vi står inför. Dels för att bristen på kompetens, totalt sett, riskerar att avstanna utvecklingen, dels för att viktiga perspektiv och synsätt riskerar att gå förlorade om vi inte lyckas skapa en mer jämställd bransch. Det är dags att på allvar lyfta fram de kvinnor som idag gör ett fantastiskt jobb och på så sätt skapa de förebilder som krävs för att fler kvinnor ska välja en framtida karriär inom IT och tech.

Anna Gulliksen, rekryteringschef på Tietoevry

ANNONS