Johan Pehrson lanserade förslaget om språktester på tvååringar och efterföljande åtgärder för några dagar sedan, och lyckades med konststycket att direkt försämra den svåra situationen på marken i de utsatta områden man påstår sig vilja förbättra, skriver debattörerna.
Johan Pehrson lanserade förslaget om språktester på tvååringar och efterföljande åtgärder för några dagar sedan, och lyckades med konststycket att direkt försämra den svåra situationen på marken i de utsatta områden man påstår sig vilja förbättra, skriver debattörerna.

Att omhänderta språksvaga barn vore ett horribelt övergrepp

Det överlägset mest anmärkningsvärda med Johan Pehrssons utspel om att språktesta tvååringar är att man ska kunna omhänderta barn vars föräldrar inte sätter barnen i förskola. Men det väljer Fredrik Malm att inte kommentera i sitt försvar av förslaget, utan klagar istället på kritikerna. Att ta på offerkoftan och skylla på att man blivit missförstådd duger inte. Stå för det eller backa och be om ursäkt för ert förfärliga förslag istället, skriver bland andra Martin Marmgren (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

12/8 Orimligt att föräldrar kan förvägra sina barn att lära sig svenska

Vi besökte i torsdags civilsamhällesorganisationer i Lövgärdet som arbetar med att bygga broar och ge tidigt föräldrastöd. Ganska snabbt lyfte en av kvinnorna, påtagligt frustrerad och upprörd, det nya förslaget från Liberalerna. ”Kommer det nu räcka med att våra små barn lär sig svenska för långsamt för att socialtjänsten ska kunna ta dem?”

Johan Pehrson lanserade förslaget om språktester på tvååringar och efterföljande åtgärder för några dagar sedan, och lyckades med konststycket att direkt försämra den svåra situationen på marken i de utsatta områden man påstår sig vilja förbättra.

ANNONS

Skjutna från höften

Förslagen verkar dessutom skjutna från höften. Språktester? Barn testas redan på BVC. Föräldrarna ska ”skriva in sina barn i språkförskola”? Språkförskolor har mycket begränsade och eftersökta platser som tilldelas efter rigorös utredning och diagnos. Dessutom har tvååringar kommit väldigt olika långt i språkutvecklingen och anses för små för att utreda.

Fredrik Malm argumenterar i sitt försvar för utspelet om hur viktigt det är att barn i utsatta områden lär sig svenska för att det ska gå bra för dem i livet. Ingen däremot. Det lyckas vi dock bäst med genom att samhället är närvarande och bygger allianser med föräldrar i dessa områden. Miljöpartiet vill ha fler familjecentraler, sprida och förstärka de hembesöksprogram som socialtjänsten och BVC genomför tillsammans, samt koppla på just förskolan i den samverkan. Den sortens insatser, i kombination med stöd till det civilsamhälle vi mötte i Lövgärdet, skapar förståelse och förtroende som gör att föräldrar både vill ha sina barn i förskolan och är mottagliga för andra insatser.

Kom med hårda utspel, gärna riktade direkt mot invandrargrupper, som en flirt med väljarna i det SD-block där L nu är helt hemma

Slutligen, det överlägset mest anmärkningsvärda med utspelet är Johan Pehrsons uttalande om att de språksvaga barnen ska kunna omhändertas om föräldrarna inte sätter dem i förskola. Det vore ett horribelt övergrepp mot barn som skulle ryckas från sina föräldrar som en del i ett politiskt projekt och inte för att det på grund av allvarliga omsorgsbrister vore nödvändigt för barnets bästa.

ANNONS

Detta undvek Malm helt att kommentera, utan klagar istället på kritikerna. Mönstret känns igen från exempelvis Ebba Busch ”skjut skarpt”. Kom med hårda utspel, gärna riktade direkt mot invandrargrupper, som en flirt med väljarna i det SD-block där L nu är helt hemma. Och ta sen på offerkoftan över att ha blivit ”missförstådda”. Ledsen, ”liberaler”, men det fungerar inte. Det finns direkta citat från just denna tidning på vad Pehrson faktiskt sa. Stå för ert förfärliga utspel eller backa och be om ursäkt.

Martin Marmgren (MP), rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Leila Ali (MP), integrationspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition i Göteborg

ANNONS