Astronomi

Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum och innefattar kosmologi.

ANNONS