Saturnus sett från Nasas rymdfarkost Cassini.
Saturnus sett från Nasas rymdfarkost Cassini. Bild: NASA/JPL/Space Science Institute via AP

Saturnus ringar kan försvinna

Saturnus ikoniska ringar kan hålla på att försvinna visar ny forskning. Data från Nasa visar att ringarna förmodligen är mycket yngre än vad man tidigare trott och därför kan de också försvinna inom en ”snar” framtid, rapporterar CNN.

ANNONS
|

Saturnus ikoniska sju ringar kan snart vara ett minne blott. Ny forskning visar nu att ringarna kan vara betydligt mycket yngre än själva planeten. Data, från Nasas rymdfarkost Cassini som kretsade runt den stora gasplaneten mellan 2004 och 2017, har gett forskare nya insikter om hur länge ringarna har funnits och när de kan tänkas försvinna.

Nu har tre nya studier publicerats som alla tagit del av data från Cassini och alla tre drar slutsatsen att ringarna förmodligen bildats långt efter planetens uppkomst.

– Vår slutsats är att Saturnus ringar måste vara relativt unga med astronomiska mått mätt. Bara några hundra miljoner år gamla, säger Richard Durisen, professor emeritus i astronomi vid University Bloomington och en av huvudförfattarna till två av de nya studierna till CNN.

ANNONS

Enligt forskarna är det troligt att ringarna uppkommit vid ungefär samma tidpunkt som dinosaurierna vandrade på jorden.

Mätte mängden kosmiskt stoff i solsystemet

Ringarna består till största del av is och resten är stenigt stoft som skapas i rymden av asteroidfragment och mikrometeoroider. Dessa små fragment kolliderar sedan med ringarnas ispartiklarna och bildar en slags flytande materia.

Datan från rymdfarkosten Cassini gav forskarna information om hur många meteoroider som träffar ringarna och ringarnas massa. Forskarna kunde också med hjälp av uppgifterna mäta hur mycket kosmiskt stoft som rör sig genom solsystemet och hur stoftet byggts upp på ringarna över tid.

Med tanke på hur rena ringarna tycktes vara i förhållande till mängden kosmiskt stoff som regelbundet finns i solsystemet kunde forskarna dra slutsatsen att ringarna är mycket yngre än vad man tidigare trott.

Forskarna menar att allt detta tyder på att ringarna sannolikt kommer att försvinna tidigare än vad man egentligen trott. I takt med att asteroider träffar ringarna trycks materia in i ringarnas mitt och gör att ringarna förlorar massa. Forskarna som tagit del av data från Cassini uppskattar därför att ringarna bara kommer att vara synliga i ytterligare några hundra miljoner år. Alltså bara om ett ögonblick, med kosmiska mått mätt.

ANNONS

– Man kan spekulera i att de relativt ynkliga ringarna som finns runt de andra is- och gasjättarna i vårt solsystem är överblivna rester av ringar som en gång var lika massiva som Saturnus. Kanske, någon gång i en inte så avlägsen framtid, med astronomiska mått mätt, efter att Saturnus ringar slipats ner, kommer de att se mer ut som de glesa ringarna som finns runt Uranus, säger Paul Estrada, forskare på Nasa och medförfattare till alla tre nya studier till CNN.

LÄS MER:Fler månar hittade runt Jupiter

LÄS MER:Forskare fann ring runt avlägsen dvärgplanet

LÄS MER:Rymdforskare: Ska överleva mänskligheten

ANNONS