Uppmaningen: Förbered era anställda för krig

I Sverige finns 1,32 miljoner företag. Av dem har endast 683 krigsplacerat sin personal. En förklaring är att många inte vet hur de ska gå till väga. Det tycks inte myndigheterna heller göra.
– Jag tror att det är många företagare som skulle vilja komma igång med detta, men alla vet inte hur, säger Pär Malmberg, regeringens utredare för näringslivets försörjningsberedskap.