Företagen som behöver göra säkerhetsskyddsanalys

Det finns svenska företag som är extra viktiga för landets säkerhet. Många vet inte ens om att de tillhör den gruppen – och missar därför att göra det som krävs.