Arbetsförmedlingen får specialroll vid höjd beredskap

Vid höjd beredskap får Arbetsförmedlingen stor makt över svenska folket. Myndigheten får förfoganderätt över alla svenskar mellan 16 och 70 år och ska identifiera och fördela uppgifter som är viktiga för totalförsvaret.
I första hand kommer arbetslösa personer att användas.