Miljö- och klimatminister  Per Bolund (MP) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)  håller en digital pressträff där de presenterar innehållet i infrastrukturpropositionen.
Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) håller en digital pressträff där de presenterar innehållet i infrastrukturpropositionen. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Regeringens nya besked: Höghastighetsjärnvägen ska byggas

Regeringen kommer att lägga den största infrastrukturpropositionen någonsin. Totalt rör det sig om nästan 900 miljarder kronor. Samtidigt meddelar regeringen att de omdebatterade höghastighetsbanorna kommer att byggas.
– Det är den största satsningen någonsin, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

ANNONS
|

Regeringens infrastrukturproposition för perioden 2022-2023 blir den största satsningen någonsin. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget handlar om en ram på på 799 miljarder kronor. Räknar man även in banavgifter och trängselskatt blir det en total summa på 876 miljarder.

Bland annat ska 437 miljarder läggas på utveckling av infrastruktur. Det innebär ett positivt besked för de omdebatterade höghastighetsbanorna.

LÄS MER:Landvetter förlorare i nya alternativ till stambanor

Ska bygga höghastighetsjärnväg

Från regeringens sida är besked glasklart: Nu ska höghastighetsbanorna byggas – utan att det ska påverka övriga projekt runtom i landet, exempelvis Norrbottniabanan eller vägprojekt på landsbygden.

– Förslaget medför att den gällande nationella planen kan fullföljas, samt att satsningar kan göras på nya stambanor för höghastighetståg, säger Tomas Eneroth.

ANNONS
Miljö- och klimatminister  Per Bolund (MP) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) håller en digital pressträff där de presenterar innehållet i infrastrukturpropositionen.
Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) håller en digital pressträff där de presenterar innehållet i infrastrukturpropositionen. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Miljö- och klimatminister Per Bolund fyller på:

– Det är ett väldigt glädjande besked som vi nu kan komma med, det är att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska genomföras inom den ekonomiska ramen, säger Per Bolund.

Regeringen talar om att de nya stambanorna både ska knyta ihop och skapa större arbetsmarknadsregioner så väl som utöka kapaciteten för godstrafiken i landet.

– Vi är en regering som har bestämt oss för att bli världens första fossilfria välfärdsland, säger Tomas Eneroth.

Kontroversiell fråga i riksdagen

Per Bolund lyfter samtidigt att detta möjliggör stora delar av den stadsutveckling längs med höghastighetsjärnvägens sträcka, som ingår som motprestation för kommunerna inom Sverigeförhandlingen.

– Det handlar om 100 000-tals bostäder som nu kan byggas genom de överenskommelser som gäller, säger han.

LÄS MER:För Jönköping är höghastighetsbanan mycket mer än snabbtåg

Frågan om höghastighetsbesked har inte varit enkel. Inte minst för att många partier är tveksamma kring lönsamheten i projektet. Bland partierna finns Liberalerna, som ingår i januarisamarbetet.

Men mot bakgrund av att regionala arbetspendling har ökat och att kapacitetsbristen är omfattande väljer nu partiet att ställas sig bakom nya stambanor.

– Det vi har varit tydliga med är att det måste ske i en takt som ekonomin tillåter. Vi måste se en finansiering som håller över tid. Sådana här stora projekt rör sig över tio mandatperioder och då måste man ha överenskommelser som bygger på en finansiering som faktiskt finns, säger Helena Gellerman (L), trafikpolitisk talesperson.

ANNONS

Under det senaste året har frågan om huruvida staten kan finansiera jätteprojektet genom ett lån via Riksgälden, utanför den vanliga finansieringen, diskuterats. Den lösningen har regeringen nu avfärdat.

– Det sker ingen lånefinansiering enligt den modell som vissa har förespråkat, säger Tomas Eneroth.

Riskerar att ta längre tid

Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren, meddelar i en kommentar att han inte är nöjd med finansieringslösningen eftersom den riskerar en utbyggnad som kommer att ta betydligt längre tid.

– Olyckligt att finansieringsfrågan inte får en lösning. Att finansiera de nya stambanorna inom ramen för nationell plan ger en alldeles för lång byggperiod. Banorna bör finansieras utanför nationell plan och i ett separat bolag, säger han.

Förslaget från regeringen väntas hanteras av riksdagen i juni.

En knäckfråga för många regioner är själva stationslägena. I Västra Götaland är den frågan framförallt viktig eftersom att ett stationsläge vid Landvetter Flygplats önskas på sträckan Göteborg – Borås, men på grund av ekonomiska skäl har det tidigare talats om att det inte blir av.

Rörande exakta objekt som prioriteras kommer dock inget besked i själva infrastrukturpropositionen, utan i det som kallas för nationell infrastrukturplan. Den väntas det fattas beslut om under 2022.

Fakta: Pengar till infrastruktur

Den nuvarande ekonomiska ramen för 2018–2029 omfattar 622,5 miljarder i 2017 års priser.

I den nya infrastrukturpropositionen för 2022–2033 föreslås ramen vara 799 miljarder i 2021 års priser.

Därtill beräknas 77 miljarder tillkomma från ban- och trängselavgifter under 2022–2033. De kan också användas.

Därmed blir totalsumman 876 miljarder.

När propositionen har behandlats av riksdagen får Trafikverket regeringens uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan. I den listas de objekt som ska prioriteras.

Regeringen tar beslut om den nationella planen nästa år.

Fakta: TT/Regeringskansliet

ANNONS