För Jönköping är höghastighetsbanan mycket mer än snabbtåg

För Jönköping handlar höghastighetsjärnvägen om mycket mer än snabbare resor till Stockholm. Om Sverigeförhandlingens tankar blir verklighet blir staden navet i det nya järnvägsnätet – och stationen blir centrum i en helt ny stadsdel, med fler invånare än centrala Jönköping har i dag. Men så länge det inte finns ett beslut ligger en våt filt över ett stort stycke attraktiv mark.