Fjärde dos covid-19-vaccin till personer under 65 år efter sommaren

Efter sommaren kommer vuxna under 65 år att erbjudas en fjärde vaccindos mot covid-19, och de äldsta kommer att få en femte dos. Dessutom tittar Folkhälsomyndigheten på behovet av att vaccinera fler barn, uppger myndighetens vaccinchef Sören Andersson för Läkartidningen.

ANNONS

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Men viruset sprids och vaccinerade är fortfarande bättre skyddade mot svår sjukdom än ovaccinerade.

Samtidigt avtar vaccinationens skyddseffekt med tiden. På grund av det rekommenderade Folkhälsomyndigheten tidigare i april en fjärde dos till alla som är 65 år och äldre.

Fler doser väntar i höst: ”Med all säkerhet”

Personer i åldersgruppen 18–64 år får vänta på dos fyra tills i höst, då Folkhälsomyndigheten dessförinnan räknar med en sommar med relativt låg smittspridning.

– Det sammanfaller ju med att vi ännu inte har nått fyra månader för de yngre efter dos tre. Då får man ta en paus och ladda batterierna till hösten. Då blir det ju med all säkerhet aktuellt med en fjärde dos för resten och en femte dos för de äldsta, säger Sören Andersson, enhetschef på myndigheten, till Läkartidningen.

ANNONS

Tittar på att vaccinera barn mot covid-19

Personer i åldersgruppen 12–17 år rekommenderas i dag en grundvaccination mot covid-19, det vill säga två doser, men har ännu inte erbjudits någon påfyllnadsdos. Sören Andersson menar dock att även det är något myndigheten tittar på inför hösten – liksom att börja vaccinera yngre barn.

– Då tittar vi från fem år och uppåt, där vi inte börjat att vaccinera ännu, om det kan vara aktuellt, och på en eventuell tredje dos för 12 år och uppåt. Men det är inte klart ännu, säger han till Läkartidningen.

Annan rekommendation än EMA och ECDC

Alla som är 65 år och äldre rekommenderas dock alltså redan nu en fjärde dos, om minst fyra månader har gått sedan dos tre. Det är en rekommendation som skiljer sig från riktlinjerna från de europeiska expertmyndigheterna EMA (läkemedel) och ECDC (smittskydd) som tycker att det är för tidigt att ge en fjärde dos till personer under 80 år.

Sören Andersson pekar dock på att myndigheterna utgår från hela EU:s situation och inte Sverige specifikt.

– När det gäller dos tre så har man i EU genomsnittligt inte nått tillräckligt långt för att man ska lägga resurserna också på dos fyra. Vi ser ju att vi har kommit rätt långt när det gäller dos tre, säger Sören Andersson till Läkartidningen.

ANNONS

LÄS MER:De är vaccinmotståndets frontfigurer

LÄS MER:Tysk man tog 87 doser covid-19-vaccin

LÄS MER:Fjärde dos covid-19-vaccin rekommenderas till 65-plussare

Fakta: Så många vaccindoser rekommenderas

Rekommendationerna för hur många doser covid-19-vaccin man bör ta skiljer sig mellan olika grupper. Se nedan vad som gäller för dig.

  • 0–11 år: Rekommenderas inte vaccination mot covid-19.
  • 12–17 år: Rekommenderas två doser vaccin med minst fyra veckors mellanrum.
  • 18–64 år: Rekommenderas två doser på samma sätt som gruppen ovan och därefter en tredje dos när det har gått minst tre månader.
  • 65 år och äldre: Rekommenderas tre doser på samma sätt som gruppen ovan, och därefter en fjärde dos när det har gått minst fyra månader.
  • Övrigt: Personer på äldreboende, med hemtjänst eller hemsjukvård som inte fyllt 65 år rekommenderas också en fjärde dos. Detsamma gäller vuxna personer med Downs syndrom eller immunbrist, som kan ta fjärde dosen redan tre månader efter dos tre.

Källa: 1177, Folkhälsomyndigheten

ANNONS