Fjärde dos covid-19-vaccin rekommenderas till 65-plussare

Alla som är 65 år och äldre rekommenderas en fjärde dos covid-19-vaccin, uppger Folkhälsomyndigheten. Även personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist uppmanas att ta ytterligare en påfyllnadsdos.

ANNONS
|

Sedan mitten av februari har en fjärde dos covid-19-vaccin rekommenderats till alla som är 80 år och äldre, samt de som bor på äldreboende, har hemtjänst eller hemsjukvård.

Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även personer som är 65 år och äldre, och alla vuxna med måttlig till allvarlig immunbrist, tar en fjärde dos. Orsaken är att gruppen löper högre risk att bli svårt sjuk i covid-19, och att vaccinationernas skyddseffekt avtar med tiden.

– Målet är precis som tidigare att förhindra allvarlig sjukdom och död i covid-19. Eftersom vi fortfarande ser en betydande smittspridning både i Sverige och i andra länder i kombination med att vaccinskyddet nu börjar avta i denna grupp är det motiverat att erbjuda fler åldersgrupper en andra påfyllnadsdos, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

ANNONS

FHM: Påtaglig smittspridning

65-plussare rekommenderas att ta den fjärde dosen när det har gått minst fyra månader sedan dos tre. Personer som är 18 år och äldre, med måttlig till allvarlig immunbrist, kan ta fjärde dosen redan efter tre månader. Västra Götalandsregionen står redo att sätta i gång.

– Vi kan börja vaccinera dem som är 65 år och äldre omgående. Vaccinatörerna är beredda och det finns gott om vaccin, säger vaccinationssamordnaren Kristine Rygge.

Folkhälsomyndigheten påpekar att det fortfarande finns en påtaglig smittspridning av covid-19 i samhället, även om sjukdomen sedan i fredags inte längre klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig.

– Det är hög tid att tänka på sitt vaccinationsskydd. Den som inte har vaccinerat sig alls mot covid-19 bör göra det snarast, både för sin egen skull och för andras, säger Karin Tegmark Wisell.

Troligt med femte dos till hösten

Enligt Folkhälsomyndigheten kommer grupperna som erbjuds en fjärde dos nu under våren troligtvis också att erbjudas en femte dos till hösten.

Myndigheten kommer att återkomma med ett definitivt beslut i den frågan, men menar att det troligtvis bli så för att stärka gruppens skydd inför vintersäsongen.

LÄS MER:Covid-19 är inte längre en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom

LÄS MER:Anette är motståndare till vaccin mot covid-19 – nekades nytt jobb i Mölndals stad

LÄS MER:Tidigare WHO-chefen tycker för lite görs för att stoppa nästa pandemi

ANNONS