Covid-19 är inte längre en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom

I två år och två månader har smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg kunnat kräva att människor med covid-19 ska tvångsundersökas och isoleras. Geografiska områden har kunnat spärras av med Folkhälsomyndighetens hjälp.
Men på fredagen slutar sjukdomen att klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig.
– Nu måste vi lära oss att leva med att det är en av många sjukdomar, säger Thomas Wahlberg.