Då kan smittspridningen av covid-19 nå ny topp

Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar att smittspridningen av covid-19 kan komma att öka under våren. Med 3 500 fall per dag räknas en ny topp komma i mitten av maj.
Men än så länge väntas inga nya restriktioner.

ANNONS
|

På uppdrag från regeringen tar Folkhälsomyndigheten fram återkommande scenarier för smittspridningen av covid-19. Syftet med det är främst att utgöra underlag för vårdens planering.

Den senaste rapporten, som också blir den nionde, sträcker sig från den 20 april till den 20 juli. Den visar att fallen av covid-19 kan komma att öka under våren och att en ny coronatopp kan väntas i mitten av maj med 3 500 fall per dag.

”Scenariot visar på en möjlig utveckling där fallen av covid-19 återigen kan komma att öka något och nå sin topp i mitten av maj. Smittspridningen väntas därefter sjunka till låga nivåer under sommaren”, skriver tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers i ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.

ANNONS

I pressmeddelandet framgår att scenariot inte ska antas som en prognos, utan främst visa på en möjlig utveckling och att covid-19 inte längre klassificeras som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Samtidigt är osäkerheten stor på grund av ett mörkertal eftersom rutinerna kring vem som ska testa sig har ändrats.

Inga nya restriktioner

Omikronvarianten väntas fortsätta cirkulera och dominera smittspridningen. Vårdbehovet för dem som insjuknar bedöms vara relativt begränsat eftersom befolkningen har en hög immunitet på grund av genomgående infektion och vaccination.

”Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det behövs några nya smittskyddsåtgärder i det här läget. Men det är fortsatt viktigt att upprätthålla förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, och att arbeta vidare för att bibehålla en hög vaccinationsgrad”, skriver Lisa Brouwers.

LÄS MER:Anders Tegnell stannar på Folkhälsomyndigheten – får inte jobbet på WHO

LÄS MER:Fjärde dos covid-19-vaccin till personer under 65 år efter sommaren

ANNONS