Kandiderar för Liberalerna – vill rädda hotade gymnasiet

Till hösten kandiderar han för Liberalerna i Stockholm, men nu vill han driva vidare nedläggningshotade INIT-gymnasiet i Göteborg. Genom att köpa skolbolaget som nyligen blivit av med tillståndet hoppas Rasmus Rossi, vd för Arenakoncernen Holding, kunna driva skolan vidare.
– Vi gör bedömningen att vi kan agera som en god ägare för de här verksamheterna, säger han.

ANNONS
|

Tre veckor efter att Skolinspektionen beslutade dra in tillståndet för Edinit AB stod det klart att Arenakoncernen ingått avtal om att köpa bolaget. Men för att köpet ska gå igenom krävs att de får tillstånd av Skolinspektionen att driva skolorna säger Rasmus Rossi, vd för för Arenakoncernen Holding AB.

– Vi kommer skicka in allt till Skolinspektionen så snart som möjligt. Vi håller på och gör budgetar och går igenom alla lokalfrågor och personalfrågor så att vi kan visa att vi har förutsättningar för att bedriva de här två skolenheterna helt enkelt, säger Rasmus Rossi.

Så ni söker ett nytt tillstånd?

ANNONS

– Ja, det är så det går till. Vi kommer söka om skyndsam hantering i och med att vi anser att det föreligger särskilda skäl för att eleverna har ju en risk att inte kunna fullfölja den påbörjade utbildningen.

Olämpliga företrädare bakom indraget tillstånd

Skolinspektionen beslutade den 17 mars att dra in tillståndet för Edinit AB att driva sina två gymnasieskolor i Göteborg och Stockholm. Samma dag drog tillståndet även in för bolagets religiösa ägarstiftelse som driver en grundskola i Stockholm.

Enligt Skolinspektionen var flera företrädare för skolbolaget och ägarstiftelsen olämpliga att driva skolverksamhet. Grundaren tillika stiftaren är dömd för ekonomisk brottslighet kopplat till skolverksamheten och andra styrelseledamöter bedömdes redan 2020 olämpliga av utbildningsförvaltningen i Stockholm. En av dem är rektorn på INIT-gymnasiet i Göteborg som efter det suttit i styrelsen för både ägarstiftelsen och skolbolaget. Rektorn ingår idag inte i någon styrelse men ska fortfarande ha uppdrag för stiftelsen som enligt Skolinspektionen innebär ett fortsatt inflytande.

Rasmus Rossi är vd för Arenakoncernen Holding som vill köpa Edinit AB. Han kandiderar även för Liberalerna i höstens val.
Rasmus Rossi är vd för Arenakoncernen Holding som vill köpa Edinit AB. Han kandiderar även för Liberalerna i höstens val. Bild: Arenakoncernen

”Vi kan agera som en god ägare”

Arenakoncernen har lång erfarenhet av att driva vuxenutbildning på gymnasial nivå enligt vd Rasmus Rossi och har i dagsläget avtal med över 70 kommuner. De har nyligen blivit prövade av Skolinspektionen för en annan skolverksamhet och fått klartecken. Därför tror han att de kommer få det i även när det gäller Edinit AB.

ANNONS

– Förutsatt att alla personer i ägar- och ledningskretsen har skött sig så borde utredningen komma till samma slutsats, säger han.

Varför ingick ni avtalet?

– När vi har tittat på framförallt den verksamhet som har bedrivits i Stockholm så vet vi att den har varit väldigt populär bland både elever och vårdnadshavare. Och där vi har tittat på de utlåtanden som finns kring själva verksamheterna alltså den undervisningen som bedrivits på de båda gymnasierna så har vi inte sett några allvarliga brister i den verksamheten så när tillfälle dök upp för det här förvärvet så var vår tanke att de här verksamheterna borde kunna drivas vidare av en lämplig ägare.

Då är det stiftelsen ni ingått det här avtalet med?

– Stämmer bra. Det är ju stiftelsen som har ägt 100% av aktierna i Edinit.

Hur ser ni på att ni ingått avtalet, när det finns personer i stiftelsen som Skolinspektionen anser olämpliga och en av stiftarna är dömd för ekonomisk brottslighet?

– Det är ju klart att det är bekymmersamt att den tidigare ägaren har haft de här problemen. Så är det ju. Men vi kan inte ta ansvar för vad stiftelsen gör utan det vi tittar på är de här verksamheterna och vi gör bedömningen att vi kan agera som en god ägare för de här verksamheterna.

ANNONS

Vilken summa handlar det om?

– Det är förlagt med sekretess men jag kan ju säga att vi kommer att betala i samband med att vi tillträder. Men det är klart att när en verksamhet blivit av med tillståndet så är ju prisbilden kanske något annorlunda än när den har tillståndet kvar.

Kandiderar för Liberalerna

Förutom att vara vd för Arenakoncernen Holding AB, kandiderar Rasmus Rossi också för Liberalerna till höstens val.

– Det stämmer att valberedningen har föreslagit mig till en plats till fullmäktige i Stockholm. Ja det stämmer. Och jag har tackat ja till det.

Hur ser du på de två roller som detta innebär för dig?

– I dag har jag inte två roller.

Nej men om det skulle bli så?

– Då får jag hantera det då.

Besluten från Skolinspektionen har överklagats av både Edinit AB samt Stiftelsen för Bildning i Sverige AB.

LÄS MER:Skolor stängs – förtryck mot muslimer enligt grundaren

LÄS MER:Drivit skola i Göteborg - olämplig i Stockholm

LÄS MER:Skolan stängs – eleverna ovetande om grundarens brottsbakgrund

ANNONS