Deras skola stängs – eleverna ovetande om grundarens brottsbakgrund

När Baran, David och Hadil sökte till gymnasiet lockades de av it-inriktningen, kunniga lärare och en stark sammanhållning. Mindre än ett år in på gymnasietiden stängs deras skola – på grund av ekonomisk brottslighet och olämpliga företrädare, i en muslimsk stiftelse som ytterst står bakom skolan. Granskningen av International IT College of Sweden visar brister som har funnits i flera år utan att elever eller Göteborgs stad har känt till dem.