Rektorn fick driva skola i Göteborg – ansågs olämplig i Stockholm

Rektorn ansågs olämplig att driva skolverksamhet i Stockholm redan 2020 – ändå kunde hen fortsätta driva skolan i Göteborg. Efter Skolinspektionens besked om stängning av International IT College of Sweden i Göteborg uppdagas fler oegentligheter. Bolaget har bland annat efterskänkt en tidigare skuld på 11 miljoner kronor till den religiösa stiftelse som är deras ägare. Pär Gustafsson (L), utbildningsnämndens ordförande i Göteborg, menar att det är troligt att en del av pengarna egentligen skulle gått till elevernas utbildning.
– Det är fullständigt oacceptabelt, säger han.