Tredje fallet av mässling i Göteborg på kort tid

På kort tid har nu tre fall av mässling upptäckts i Göteborg. Det tredje fallet konstaterades under tisdagen – och kopplas samman med ett tidigare fall.
– Det finns inget skäl till oro så länge du är vaccinerad, säger smittskyddsläkaren Leif Dotevall.

ANNONS
|

Inom loppet av cirka tre veckor har nu tre personer i Göteborg insjuknat i mässling. Det handlar om ett ovaccinerat barn och en vuxen person som båda tros ha smittats utomlands. Mellan de två första fallen finns ingen känd koppling, enligt Smittskyddsenheten i Västra Götaland.

Den tredje personen som nu blivit sjuk i mässling kopplas samman med den första. Fallet konstaterades under tisdagen och var förväntat, menar smittskyddsläkaren Leif Dotevall.

– Det här är en person som kontaktades i samband med smittspårningen av barnet som insjuknade tidigare i april. Personen har följt alla råd och regler, säger smittskyddsläkaren.

ANNONS

Smittskyddsläkaren: Inget skäl till oro

Nu inleds smittspårning återigen – men det blir en mindre sådan än tidigare.

– Det behövs ytterst begränsad smittspårning i vården. Den mässlingssjuka hade all info och gjorde allt rätt vilket innebar att personen aldrig satte sig i ett väntrum till exempel.

Tre fall på omkring tre veckor – behöver man vara orolig?

– Nej, det finns inget skäl till oro så länge du är vaccinerad. Nästan alla är det. Det är bara ett fåtal som inte är det, säger smittskyddsläkaren.

Gott skydd vid en dos

Alla barn erbjuds vaccin mot mässling som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinet tas i två doser. Den första sprutan erbjuds vid 18 månaders ålder och den andra omkring 6-8 års ålder.

– Redan efter första dosen har man ett 95-procentigt skydd. Ska man resa utanför Skandinaven med små barn är vår rekommendation att vaccinera dem i god före resan, säger Leif Dotevall.

Sporadiska fall

Så länge du är vaccinerad går det inte att föra smittan vidare – det är bara den som är sjuk som kan det.

Om det går att förvänta sig fler fall av mässling är svårt att säga, menar Leif Dotevall. Men än så länge går det inte att prata om något utbrott.

ANNONS

– Vår definition av utbrott är ”mer än förväntat”. Där är vi inte än. Jag skulle snarare säga att det handlar om sporadiska fall i nuläget.

LÄS MER:Vaccination mot mässling blir avgiftsfri i Västra Götaland – även för vuxna

LÄS MER:Nytt fall av mässling i Göteborg – andra på en vecka

LÄS MER:Ett fall av mässling i Göteborg

LÄS MER:Fall av mässling i Göteborg

ANNONS