Vaccination mot mässling blir avgiftsfri i Västra Götaland – även för vuxna

Flera vaccinationer blir avgiftsfria för dem som anses sakna ett tillräckligt skydd mot sjukdomarna.
Bland annat kan alla i Västra Götaland, oavsett ålder, nu vaccinera sig kostnadsfritt mot mässling, stelkramp och kikhosta.