Axel Josefson, Moderaternas gruppledare i Göteborg, är irriterad över att det nya styret försöker stoppa sju ideologiskt laddade frågor från att nå kommunfullmäktige.
Axel Josefson, Moderaternas gruppledare i Göteborg, är irriterad över att det nya styret försöker stoppa sju ideologiskt laddade frågor från att nå kommunfullmäktige. Bild: Anna Edlund

Josefson (M): ”De rödgröna fixar och trixar”

Oppositionen försöker på ett kuppartat sätt ändra i budgeten, menar de rödgröna. De rödgröna trixar för att runda stadens högsta beslutande organ, enligt oppositionen.
I centrum för en ny hätsk politisk strid står bland annat de göteborgare som valt privat hemtjänst.

ANNONS
|

På onsdag träffas kommunstyrelsen för ett extrainsatt möte för att fatta beslut i ett enda ärende. Det nya rödgröna styret har kallat till mötet för att upphäva sju beslut som oppositionen drev igenom precis före årsskiftet och för att se till att frågorna inte kommer upp i kommunfullmäktige – där de rödgröna partierna saknar majoritet.

– Det här är djupt odemokratiskt. De vet att det finns en majoritet för detta, ändå ska de fixa och trixa. Det är en farlig utveckling, säger Axel Josefson (M).

De rödgröna är ungefär lika irriterade över oppositionens agerande.

– Under kuppartade former ändrade de i liggande budget. Det är inte ett acceptabelt beteende, säger Daniel Bernmar (V).

ANNONS

Segdragen strid om valfriheten

Frågorna det handlar om är – bland annat – valfrihet i hemtjänst, äldreboende och daglig verksamhet och möjligheten att ombilda kommunala hyresrätter till bostadsrätter.

Inte minst valfrihet inom hemtjänsten har vållat en segdragen strid i Göteborgspolitiken. De borgerliga partierna och partierna till vänster har ägnat de senaste tio åren åt att försöka driva igenom, respektive riva upp, möjligheten för äldre att själva välja utförare.

Emilija Koloska är verksamhetstjänst på Bräcke diakoni som är störst av de fristående aktörerna i Göteborg. Att valfriheten nu kan försvinna igen har skapat mycket oro bland omsorgstagarna, säger hon.

– Många har ju valt oss för att de tycker om vårt sätt att arbeta, som idéburen och icke-vinstdrivande aktör. Nu vet den inte vad som kommer hända – och vi vet inte hur vi ska göra och om vi vågar ta in nya kunder. Det är en stor oro, säger hon.

Snårig bakgrund

Bakgrunden till det som nu händer är snårig. Sedan årsskiftet styr de rödgröna Göteborg i minoritet. Genom en överenskommelse med Centerpartiet vet S, V och MP ändå att de kommer att få igenom sin budget i fullmäktige, stadens högst beslutande organ.

Den rödgröna budget som antogs i slutet av förra året innehåller flera punkter som oppositionen inte tycker självklart hör hemma i en budget – och framförallt: frågor som de rödgröna vet att majoriteten av kommunfullmäktige inte står bakom.

ANNONS

– Det finns en majoritet i stadens högsta beslutande organ, men det vill de rödgröna runda. De obstruerar, säger Jörgen Fogelklou (SD).

På det förra årets sista möte i kommunstyrelsen bröt oppositionen ut de sju ärendena ur budgeten och röstade igenom att de skulle bollas tillbaka till kommunfullmäktige som separata frågor.

Men sedan årsskiftet är det de rödgröna som har majoritet i kommunstyrelsen – och då svarade de genom att föreslå att besluten upphävs och att de sju frågorna dras tillbaka från kommunfullmäktige.

– De rödgröna tycker säker att det är spännande att bedriva maktspel, men det som händer är att många äldre drabbas hårt och blir oroliga, säger Elisabet Lann (KD).

Kan ta en ny vändning

Och som om det inte var tillräckligt rörigt redan, så kan frågan ta en ny vändning igen – även om de rödgröna lyckas få sin vilja igenom under onsdagen.

– De kommer ändå inte vinna. Det här kommer hamna i fullmäktige till slut ändå, säger Martin Wannholt (D).

Frågan om valfrihet i hemtjänsten kommer till exempel bli en fråga för äldrenämnden. Men även där saknar de rödgröna majoritet, och nämnden kan lyfta frågan till kommunfullmäktige.

– Det enda de rödgröna lyckats med här är att skapa en misstro mot politiken, säger Axel Josefson (M).

ANNONS

De rödgröna håller inte med.

– Det är klart att vi driver vår politik så långt det bara går, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S).

LÄS MER:Så kan pengarna fördelas nästa år

LÄS MER:Kommunstyrelsen röstade för fortsatt valfrihet

LÄS MER:Ny vändning i frågan om ombildningar

Fakta: Förslagen

S, V och MP vill upphäva sju beslut som fattades av den gamla kommunstyrelsen strax före årsskiftet.

Besluten de vill upphäva handlar om:

  • Att behålla den tidigare socioekonomiska viktningen i skolan.
  • Att privata värdar som vunnit markanvisningar inte ska behöva förmedla sina bostäder via Boplats.
  • Att bevara lagen om valfrihet (LOV) i daglig verksamhet.
  • Att öppna för ombildningar i vissa områden.
  • Att äldre ska kunna välja privat vård- och omsorgsboende.
  • Att omsorgstagaren inom hemtjänsten ska kunna välja andra utförare än kommunala.
  • Att andra utförare än kommunen ska få bedriva SFI-undervisning.
ANNONS