GPTV: Här rivs gasklockan i Göteborg – på två minuter

Se GP:s unika tidsdokument: Gasklockan i Göteborg rivs – på 120 sekunder. Videon visar det 680 timmar långa arbetet med att montera ner ett av stadens mest kända landmärken.

ANNONS
|

Nu är det slutdebatterat om Gasklockans vara eller inte vara i Göteborg. Landmärket på Gullbergsvass på södra Älvstranden togs i bruk redan den 7 november 1933 och var i drift fram till 1993 – men revs först under de första månaderna av 2017.

GP har dokumenterat nedmonteringen av den bruna gasklockan med 8 000 bilder som tagits under 680 timmar från GP-huset vid Polhemsplatsen. Resultatet: En 120 sekunder lång video som visar hur gasklockan har krympt med cirka tre meter under varje dygn.

Nedmonteringen och rivningen av gasklockan har pågått från 1 februari till 6 mars.

Se den unika videon över hur ett av Göteborgs landmärken försvinner. Den 2 minuter långa videon visar med 8 000 bilder hur Gasklockan monteras ner under 680 timmar (drygt 28 dygn). Foto: CHRISTIAN HASTINGS.

ANNONS

Elkraften konkurrerade ut gasen

Gasklockan i Göteborg nedmonteras i samband med den stadsutveckling som pågår i området där en helt ny stadsdel runt centralstationen planeras växa fram under de kommande åren. Göteborgs stad är i behov av markyta och det kommunala energibolaget Göteborgs energi beskriver nedmonteringen som en del av det arbetet:

"Genom att ta ned Gasklockan frigör vi mark som kommer att upplåtas för stadens behov", skriver företaget på sin hemsida.

Från mitten av 1800-talet fram till slutet av 1960-talet var gas en dominerande drivmedelskälla till försörjning av ugnar, spisar, kaminer och varmvattenberedare. Men när elkraften etablerades i Göteborg försvann många av gasnätets abonnenter och försvann i princip helt under 1980- och 1990-talen och då kom stadens gasbehov i stället att tillgodoses med importerad naturgas från Danmark.

Många förslag om Gasklockans öde

Under de senaste två decennierna har debatten om vad som bör hända med Gasklockan varit intensiv. En del har ansett att landmärket ska rivas, andra att den ska bevaras och somliga att nya byggnader i området borde inspirerats av dess form.

1994 hörde sig Coca Cola av inför Friidrotts-VM som skulle arrangeras i Göteborg 1995 med en fråga om möjligheten att måla Gasklockan som en gigantisk Coca Cola-burk. Göteborg Energi, stadsbyggnadskontoret och kommunfullmäktige ställde sig försiktigt positiva, göteborgarna däremot, de rasade mot förslaget. I augusti samma år valde företaget själva att dra tillbaka sin förfrågan.

ANNONS

1999 lämnade Göteborg Energi som ägde gasklockan in en ansökan om att riva byggnaden, men det skulle röja länge innan det hela genomfört.

2009 föreslog en Chalmersstudent att man skulle utveckla Gullbergsvass genom att riva Gasklockan men bygga en byggnad liknande den för kontor och lägenheter på tomten.

LÄS MER: Nytt förslag om Gasklockan

LÄS MER: Gasklockan ska målas om som en Coca Cola-burk

Pilgrimsfalkar ställde till det

2014 togs beslut om att riva Gasklockan, i december gav Länsstyrelsen klartecken att riva byggnaden. Men då hade en utrotningshotad pilgrimsfalk bestämt sig för att göra byggnaden till sitt hem, vilket ledde till att Länsstyrelsen ansåg att den skulle få ett nytt hem före rivningen kunde inledas.

– Vi bedömer att pilgrimsfalkspopulationen inte tar skada av rivningen, fortlevnaden i Västsverige hotas inte av rivningen, säger Martin Goblirsch, biolog på Länsstyrelsen då.

LÄS MER: Rivningen av gasklockan försenas igen

LÄS MER: De hoppar fallskärm från gasklockan

Rivningen överklagades flera gånger och försenades ett stort antal gånger, 2014 kom besked om att rivningen skulle inledas, 2015 försenades rivningen sedan flera byggföretag överklagat upphandlingen av själva rivningen och så hade vi även de omskrivna pilgrimsfalkarna som länge påverkat debatten.

ANNONS

Pilgrimsfalkarna fick i fjol nya häckningsplatser som de kunde söka sig till.

– Vi har byggt två alternativa boplatser för dem. En på Rosenlundsverkets tak och en på Sävenäsverkets tak, sa Peter Trygg,projektansvarig på Göteborg Energi, i augusti.

LÄS MER: Gasklockan rivs – nerifrån och upp

Och i början av 2017 inleddes rivningsarbetet, så nu är Gasklockan – äntligen, eller tyvärr – borta för alltid. Se videon på hur Gasklockan "försvinner" här:

Se den unika videon över hur ett av Göteborgs landmärken försvinner. Den 2 minuter långa videon visar med 8 000 bilder hur Gasklockan monteras ner under 680 timmar (drygt 28 dygn). Foto: CHRISTIAN HASTINGS.

ANNONS