Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hyresgästföreningen i region Väst finansieras till ungefär 60 procent av medlemsavgifter. Resten av deras pengar kommer från framförallt tre håll: verksamhetsmedel, boinflytandemedel och hyressättningsavgift.
Hyresgästföreningen i region Väst finansieras till ungefär 60 procent av medlemsavgifter. Resten av deras pengar kommer från framförallt tre håll: verksamhetsmedel, boinflytandemedel och hyressättningsavgift. Bild: Helena Landstedt/TT

AB Framtiden skärper kraven på Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har länge fått miljoner från de kommunala bostadsbolagen utan att det funnits ”fungerande ekonomisk redovisning och uppföljning”. Det framgår av en rapport som moderbolaget AB Framtiden själva tagit fram. Men nu utlovas skärpning i leden.
– Vi ska få bättre pejl så vi kan ställa krav, styra och följa upp, säger projektledaren Alan Schürer.

I våras berättade GP om hur kommunens fyra bostadsbolag, som samlas under moderbolaget AB Framtiden, finansierar aktiviteter hos Hyresgästföreningen genom så kallade boinflytande- och verksamhetsmedel.

Under året vi granskade, 2018, betalade AB Framtiden ut cirka 6,3 miljoner kronor i verksamhetsmedel och 7,3 miljoner kronor i boinflytandemedel.

Pengarna kommer från de boendes hyror oavsett om de är medlemmar i Hyresgästföreningen eller inte. Hur de sedan används har Hyresgästföreningen bara behövt redovisa i begränsad omfattning. I en rapport som ett konsultbolag tagit fram åt AB Framtiden står det att ”dagens redovisning av samtliga medel är svår att genomlysa och transparens saknas. Samtliga [bostads]bolag har lyft upp denna punkt och det finns inga exempel på fungerande ekonomisk redovisning och uppföljning”.

Systemet har kritiseras både internt och av hyresgäster, och nu förhandlar AB Framtiden och Hyresgästföreningen om ett nytt, uppdaterat ramavtal som ska vara klart till årsskiftet.

Ett exempel på hur Hyresgästföreningen fakturerar Familjebostäder för verksamhetsmedel.
Ett exempel på hur Hyresgästföreningen fakturerar Familjebostäder för verksamhetsmedel. Bild: Anders Ylander

Fakta: Så mycket betalar du

  • Boinflytandemedel förhandlas i en totalsumma i samband med hyresförhandlingarna. Det aktuella bostadsbolaget bestämmer tillsammans med Hyresgästföreningen hur pengarna ska användas genom en boinflytandekommitté.
  • Verksamhetsmedlen äskas av lokala hyresgästföreningar vid behov, exempelvis för en sommarfest. Hyresgästföreningen fakturerar sedan bostadsbolagen ett par gånger om året.
  • Alla som bor i hyresrätt betalar också hyressättningsavgift som finansierar Hyresgästföreningens förhandlingsverksamhet. Den ligger på cirka 144 kronor om året. Rättelse: Tidigare angavs att hyressättningsavgiften är 114 kronor om året.

LÄS MER: Tusentals göteborgare betalar fyrfaldigt till Hyresgästföreningen

LÄS MER: Miljoner till Hyresgästföreningen – som slipper redovisa var pengarna går

AB Framtiden har haft dålig koll

Alan Schürer på Familjebostäder leder arbetet för AB Framtidens vägnar. Han vill inte formulera sig lika drastiskt som rapporten men håller med om att koncernen haft dålig koll på hur pengarna de slussar vidare har använts. Han jobbar nu för bättre styrning och uppföljning framöver, bland annat genom mallar för avrapportering.

– Hittills har det bestått av kanske bara en summa och en rubrik. Men om någon skriver sommarfest vill vi veta datum, antal deltagare, vad pengarna används till och så vidare.

– Vi ska få bättre pejl så vi kan ställa krav, styra och följa upp, säger Alan Schürer.

Dessutom ska aktiviteten kunna kopplas till hela poängen med boinflytande, exempelvis stärkt gemenskap grannarna emellan. En meditationskurs kan vara okej om många är med och gårdens sammanhållning på så vis ökar, men kanske inte om en handfull kompisar är de enda deltagarna.

Alan Schürer är chef för förvaltningsutveckling på det kommunala bostadsbolaget AB Framtiden. Han är överens med Hyresgästföreningen om att boinflytande är viktigt men ser ett behov av ökad transparens kring hur pengarna de får används.
Alan Schürer är chef för förvaltningsutveckling på det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder. Han är överens med Hyresgästföreningen om att boinflytande är viktigt men ser ett behov av ökad transparens kring hur pengarna de får används.

De boendes inflytande har försämrats

Jesper Bryngelsson leder den grupp som förhandlar för Hyresgästföreningens räkning. Enligt honom är bostadsbolagens krav på att få påverka hyresgästernas val av aktiviteter en av de klurigare förhandlingspunkterna.

– Självklart ska man kunna följa upp var pengarna gått. Men om bolagen vill påverka valet av aktiviteter, då är man inne och tallar på föreningsfriheten. Där känner vi oss inte riktigt bekväma, säger han.

Konsultbolaget ställer sig frågande till hur väl dagens hantering rimmar med hyreslagstiftningen och kallar den ”mycket tveksam”

Om AB Framtiden kommer till förhandlingsbordet för att stärka styrning och uppföljning är Hyresgästföreningens huvudsyfte att öka de boendes inflytande. Enligt Jesper Bryngelsson är hyresgästerna allt mindre nöjda med sina påverkansmöjligheter. Det kan exempelvis handla om att man kontaktar sin värd om en trasig gunga eller lampa utan att något händer.

– I en del områden fungerar det utmärkt men de blir färre och färre är min känsla. Naturligtvis vill vi skriva fram ett underlag som kan inbringa ökat inflytande för alla hyresgäster i beståndet, säger han.

Jesper Bryngelsson är strateg på Hyresgästföreningen. ”Vi vill låta de som bor i ett område avgöra hur man vill jobba för exempelvis ökad trygghet i området. Detaljstyrning uppifrån tror vi hämmar det lokala engagemanget”, säger han.
Jesper Bryngelsson är strateg på Hyresgästföreningen. ”Vi vill låta de som bor i ett område avgöra hur man vill jobba för exempelvis ökad trygghet i området. Detaljstyrning uppifrån tror vi hämmar det lokala engagemanget”, säger han. Bild: Emelie Asplund

LÄS MER: Hyresgästföreningen riktar massiv kritik mot sin ordförande i region Väst

LÄS MER: Kampen om Hyresgästföreningen – pengar eller politik?

Behöver det redovisas på hyresavin?

Det nya ramavtalet ska vara klart till årsskiftet och Alan Schürer understryker att vissa frågetecken kvarstår, exempelvis om man ska redovisa hur mycket som går till verksamhetsmedel på varje hyresavi. I rapporten som tagits fram till AB Framtiden ställer sig konsultbolaget frågande till hur väl dagens hantering rimmar med hyreslagstiftningen och kallar den ”mycket tveksam”.

– Det betyder inte att det är olagligt, lagen säger varken bu eller bä om man ska ange beloppet på hyresavin. Därför är det så viktigt att vi analyserar vad det får för konsekvenser och är överens med Hyresgästföreningen och formaliserar detta, säger Alan Schürer.

Han konstaterar att ökad medvetenhet om hur pengarna används förmodligen skulle innebära högre krav från hyresgästerna.

– Risken finns att hyresgästen vänder sig mot användningen, men om vi inte gör det kan vi verka icke-transparenta. I förlängningen kan det förhoppningsvis skapa större engagemang och att fler vill skapa aktiviteter.

Överens om boinflytande

Eftersom Hyresgästföreningens aktiviteter anordnas av ideella krafter hoppas Alan Schürer att förändringarna kan genomföras utan att pappersarbetet ökar allt för mycket. Parterna är trots allt rörande överens om vikten av välfungerande boinflytande.

– Vi får försöka hitta en lagom nivå där vi har insyn och kan stå för aktiviteten, utan att vi organiserar sönder verksamheten och tar död på ideella krafter, säger han.

Han får medhåll av Jesper Bryngelsson från Hyresgästföreningen.

– Min rädsla är att vi bygger en administration som skrämmer människor från att engagera sig, säger han.

Fakta: Antal lägenheter (ca)/medlemmar i Hyresgästföreningen

  • Poseidon: 27 000/9 002
  • Bostadsbolaget: 24 300/7 951
  • Familjebostäder: 18 700/7 379
  • Gårdstensbostäder: 2 800/897

Källor: AB Framtiden/Hyresgästföreningen

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.