Varje år får Hyresgästföreningen miljontals kronor från de allmännyttiga bostadsbolagen. Bild: Helena Landstedt/TT
Varje år får Hyresgästföreningen miljontals kronor från de allmännyttiga bostadsbolagen. Bild: Helena Landstedt/TT

Miljoner till Hyresgästföreningen – som slipper redovisa var pengarna går

Varje år får Hyresgästföreningen miljontals kronor från de allmännyttiga bostadsbolagen. Pengarna kommer från de boendes hyror, vare sig de är medlemmar i Hyresgästföreningen eller ej, och kan slussas vidare till andra stadsdelar.
Hur miljonerna sedan används, eller vilken nytta de gjort, har allmännyttan tveksam koll på.