Kristofer Lundberg är ordförande i Hyresgästföreningen i Västra Sverige och lokalföreningen i Angered.
Kristofer Lundberg är ordförande i Hyresgästföreningen i Västra Sverige och lokalföreningen i Angered. Bild: Olof Ohlsson

Hyresgästföreningen riktar massiv kritik mot sin ordförande i region Väst

Klyftan inom Hyresgästföreningen tycks nu avgrundsdjup. I en utredning som presenterades på tisdagen menar förbundet att region Väst och särskilt ordföranden Kristofer Lundberg gjort sig skyldig till "synnerligen allvarliga överträdelser". Lundberg å sin sida slår ifrån sig alla anklagelser:
– Vi har utsatts för ett bedrägeri och nu försöker man ge mig ansvaret för det.

ANNONS
|

I början av februari tog Hyresgästföreningen ett i det närmaste historiskt beslut: De förtroendevalda i region Väst sattes i frysboxen och deras mandat hamnade i stället hos förbundsstyrelsen i Stockholm.

Enligt förbundsordföranden Marie Linder hade man påbörjat en utredning efter misstankar om ekonomiska oegentligheter och eftersom "regionstyrelsen saknade kontroll."

På tisdagen meddelade förbundsstyrelsen ett delresultat av utredningen: "Regionordföranden som dessutom är ordförande för Hyresgästföreningen Angered har gjort sig skyldig till synnerligen allvarliga överträdelser av stadgar och andra styrdokument".

Även resten av styrelsen i Angered har handlat i strid med föreningens stadgar, enligt ett pressmeddelande. Totalt ska ekonomin ha överskridits med 761 329 kronor.

ANNONS

LÄS MER:Hyresgästföreningen i väst fråntas sina befogenheter

Nekar till anklagelserna

Ordföranden i fråga, Kristofer Lundberg, har enligt pressmeddelandet bland annat beställt ett stort antal annonser utan att ha befogenhet till detta och attesterat fakturor som inte borde ha attesterats.

Kristofer Lundberg å sin sida nekar till anklagelserna.

– Vi har utsatts för ett bedrägeri och nu försöker man ge mig ansvaret för det, säger han.

Du har inte beställt några annonser?

– Jag har inte beställt några annonser i strid mot stadgar och riktlinjer. Däremot finns mitt namn på ett stort antal annonser som jag inte har beställt, säger Kristofer Lundberg.

Angeredsföreningen har också, vid ett tidigare tillfälle, mejlat Hyresgästföreningens ordförande samt förbundschef och frågat om det är förbundet eller Angered som ska polisanmäla bedrägeriet.

Politik eller ekonomi

Förbundsstyrelsen uppger att de inom kort kommer se över eventuella ytterligare åtgärder gentemot Kristofer Lundberg samt om åtgärder behöver vidtas gentemot Hyresgästföreningen i Angered.

Kristofer Lundberg är övertygad om att förbundets agerande har politiska förtecken.

– Hyresgästföreningen i västra Sverige visar idag vad som är möjligt: en folkrörelse som man från förbundsledningens sida inte vill se. Vi har återuppväckt de historiska delar som Hyresgästföreningen byggt på under hundra år men som har fallit i glömska.

Marie Linder å sin sida försäkrar att så inte är fallet.

ANNONS

– Det handlar om underskottet som redovisats och revisorer som inte beviljar ansvarsfrihet. Och om medlemmarnas pengar, och det är väldigt mycket pengar. Det är otroligt viktigt att beslut fattas på ett korrekt sätt och därför tar vi så allvarligt på det.

LÄS MER:Anklagelsen: Hyresgästföreningen kapat av kommunister

Trodde att utredningen pågick

Kristofer Lundberg låter förvånad när GP ringer upp och uppger att han just avslutat ett möte med två representanter från förbundsstyrelsen, samt en anställd på kontoret, i vad han uppfattade var en del av utredningen.

– Jag fick höra att jag har två veckor på mig att inkomma med mer underlag om jag har det, säger Kristofer Lundberg.

Har du det?

– Jag har svarat på alla frågor jag fått och kan inte komma på att jag har något mer, säger han.

Enligt förbundsordförande Marie Linder pågår fortfarande utredningen. Att de ändå skickade ut ett pressmeddelande beror på att föreningen haft årsmöte där revisorernas berättelse presenterats.

– Det som vi gick ut med har varit känt en tid, men det är viktigt att vi fortsatt informerar om processen, säger hon.

Regionrevisorerna tyckte inte att årsmötet skulle bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. I helgen valde man dock att göra det motsatta.

– Det förtroende jag har bland medlemmar och i rörelsen är det viktiga för mig, säger Kristofer Lundberg.

ANNONS
ANNONS