Vem bestämmer egentligen över territoriet?
Vem bestämmer egentligen över territoriet? Bild: Jonas Lindstedt

Kamp mellan stat och klan i Hammarkullen

Ostört kunde ett ungdomsgäng med kopplingar till släktbaserade kriminella nätverk fortsätta att trakassera bibliotekarier och fritidsledare i Hammarkullen.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad? Ja, svarade den externa utredaren Anna Ekström i en uppmärksammad rapport som släpptes 2021. Anställda i staden drar sig för att rapportera incidenter som involverar personer med koppling till den organiserade brottsligheten. Mellanchefer lägger locket på när förvaltningen utsätts för otillbörlig påverkan. Naturligtvis genomsyrar inte dessa fenomen hela Göteborgs stads förvaltning. Men att de förekommer är allvarligt nog och problemet är koncentrerat till stadens utsatta områden.

Sedan Ekströms rapport har kommunen följt upp frågan med bland annat en egen utredning och nu i veckan släppte Sveriges radios Kaliber första delen i serien ”Den tystade staden” (SR 24/4). I reportageform visar Kaliber hur mekanismerna bakom tystnadskulturen ser ut.

ANNONS

Vi får möta ett antal anställda och chefer på fritidsgårdar, bibliotek och socialförvaltningen i Hammarkullen. Förra året inträffade under våren och sommaren ett tjugotal incidenter på det lokala biblioteket och fritidsgården som alla involverade samma ungdomsgäng med kopplingar till ett ökänt ”släktbaserat kriminellt nätverk” i området.

Efter att fritidsgården portat de brottsbelastade ungdomarna – som bland annat ägnar sig åt narkotikaförsäljning – trakasserar ungdomsgänget personalen vid ett flertal tillfällen. Det rör sig främst om hot och ”stök”, men vid något tillfälle förekommer även handgemäng.

När gänget inte fick tillgång till fritidsgården sökte de sig i stället till biblioteket och behandlade det som sitt vardagsrum: Spelade hög musik, sköt med vattenpistoler på besökare och personal, sålde droger och härjade runt så mycket att man skrämde i väg andra besökare. Det diskuterades till och med att stänga biblioteksfilialen av arbetsmiljöskäl. Att bara säga åt ungdomarna att lämna biblioteket var inte ett alternativ. Personalen har nämligen inte rätt att avvisa personer under 15 år.

Ungdomsgänget i fråga är inte vilket som helst. Det leds av en 14-åring vars pappa har en framträdande position i det ”släktbaserade nätverket” – det vill säga klanen vars medlemmar gjort sig skyldiga till mord, misshandel och andra våldsdåd – ett faktum ynglingen utnyttjar till max. Det räcker med att antyda det potentiella våldskapitalet.

ANNONS

För även om de kommunanställda internt rapporterade flertalet incidenter så gjordes varken polisanmälningar eller anmälningar till socialtjänsten – vilket hade tvingat de anställda att framträda med namn och eventuellt också vittna gentemot klanen.

Polis och socialtjänst behöver formella anmälningar för att kunna gå vidare med utredningar. Samtidigt är det rimligt att diskutera hur stort ansvar man kan lägga på vanliga bibliotekarier och fritidsledare. Personalen känner sig med rätta utelämnad och stödet från förvaltningen kan säkert förbättras. Ytterst krävs det dock myndighetsgemensamma insatser av en helt annan kaliber. För ungdomsgängen är bara en del i en större struktur.

Angeredsklanen kontrollerar droghandeln i området och ägnar sig åt omfattande bedrägerier. De har stora resurser till sitt förfogande. Ungdomarna utgör dels rekryteringsbas till framtida kriminell verksamhet, dels en kriminell resurs för distribution av narkotika och vapen och dels klanens ögon och öron utåt. De håller koll och ska helst markera ”vilka som bestämmer” i kvarteren.

För den organiserade brottsligheten utgör myndigheterna en konkurrerande auktoritet som man vill underminera och helst få bort från territoriet – en fritidsgård som klanen inte har tillgång till blir exempelvis ett indirekt hot mot deras kontroll över invånarna.

Men på senare år har även en annan strategi blivit vanligare: otillbörlig påverkan och infiltration – att skrämma kommunanställda till passivitet eller att ta sig in ”på insidan”.

ANNONS

Det vi ser är en kamp mellan stat och kriminella nätverk. Även om de oorganiserade ungdomsgäng som skjuter ihjäl varandra skapar svarta rubriker så utgör faktiskt de mer disciplinerade klanbaserade nätverken med ambitioner att ta kontroll över delar av det svenska samhället ett större strukturellt hot.

LÄS MER: Flykten från socialtjänsten måste stoppas

LÄS MER: Så åt sig rädslan in i Göteborg

ANNONS